Information om verksamheten

+1,900

ANSTÄLLDA INOM KINNARPSKONCERNEN

+200

FÖRSÄLJNINGSSTÄLLEN

+40

VERKSAMHETSLÄNDER

3.5

MILJARDER KRONOR I ÅRLIG OMSÄTTNING 2019/2020

VÅRA PRODUKTIONSENHETER

Kinnarps har sex produktionsanläggningar i Sverige. Produktion och montering utförs i Kinnarp, Jönköping, Skillingaryd, Vinslöv och Tranås (2). Den största anläggningen finns i Kinnarp.

VÅRT BLÅBILSKONCEPT

Vi tar ansvar för hela distributionskedjan – från produktion till leverans. Vi kan leverera och installera över hundra arbetsplatser, per kund, per dag. Beställningar inom Europa slutförs inom fyra till sex veckor. Vi levererar även till hela världen. Varje dag lämnar 24 fullastade containrar våra fabriker för att leverera arbetsplatslösningar designade för framgång och välbefinnande. Istället för traditionellt emballage använder vi filtar och papp som skydd för möblerna. Filtarna och pappen tas sedan med hem igen och återanvänds gång på gång. Det innebär att vi sparar 270 kg emballage per container. Leveransrutterna optimeras med ett avancerat planeringssystem som är länkat till produktionen. Dessutom har vi investerat i en modern flotta med miljövänliga fordon för att minska vår miljöpåverkan ytterligare. Varje lastbil bemannas av våra Kinnarps-montörer. Vid leverans bär de in möblerna, monterar och placerar ut. Tanken är att kunden ska få möblerna på plats snabbt och effektivt med minimala störningar.

VÅRA VÄRDEN ÄR GRUNDVALEN FÖR VÅRA BÄSTA IDÉER

”Våra grundvärderingar är viktiga för oss. De har en positiv effekt på vår verksamhet på flera plan – från hur vi utvecklar produkter till hur vi samarbetar med individer. De är ett direkt arv från mina föräldrar, Evy och Jarl Andersson, och bidrar till vårt företags framgång.”

 

Sibylla Jacobsson, Styrelseordförande Kinnarps Holding AB.

FRAMÅTANDA & KREATIVITET

Vi strävar efter att driva utvecklingen och alltid se möjligheter. Vi ska vara kreativa, våga göra annorlunda och våga göra det som ingen annan har gjort. Vi arbetar effektivt, är uthålliga och strävar alltid efter att göra bättre.

SJÄLVSTÄNDIGHET OCH KOMPETENS

Vi strävar efter att lita på våra egna kunskaper och färdigheter samt tro på våra möjligheter. Vi utför arbetet på ett sådant sätt att vi kan vara stolta över vårt yrke och sträva efter personlig utveckling.

ÄRLIGHET OCH ÖDMJUKHET

Vi strävar efter att vara öppna och ärliga i all kommunikation och uppföra oss respektfullt mot alla människor, oavsett deras status eller roll. Vi följer lagar och regler, samt håller det vi lovar.

ANSVARSTAGANDE OCH HELHETSSYN

Vi strävar efter att ta ansvar, hushålla med resurser och driva verksamheten på ett sätt som bevarar dem. Vi ska gå till grunden med problem och ta reda på det verkliga behovet för en långsiktig lösning. Vi förstår samband, förutser konsekvenser, tar hänsyn till alla aspekter, värderar och balanserar dem.

FÖRETAGSFAKTA

VERKSAMHET

Kinnarps tillhandahåller arbetsplatslösningar för kontor och offentliga miljöer. Hög kvalitet och låg miljöbelastning präglar hela kedjan – från råvara till färdiga lösningar för arbetsplatsen.

 
OMSÄTTNING

Kinnarps verksamhetsår 2019/2020 resulterade i en årlig omsättning på 3,545 miljarder kronor.

 

FÖRSÄLJNING

Kinnarps är en av Europas största leverantörer av arbetsplatslösningar. Försäljningsverksamhet bedrivs i ca 40 länder med 200 försäljningsställen.

PRODUKTION

Kinnarps har sex produktionsanläggningar i Sverige. Produktion och montering utförs i Kinnarp, Jönköping, Skillingaryd, Vinslöv och Tranås (2). Den största anläggningen finns i Kinnarp.

 

HUVUDKONTOR

Koncernens ledning och verksamhet finns i Kinnarp.

 

ANSTÄLLDA

Ca 1970 personer arbetar för koncernen.

VARUMÄRKEN

Kinnarpskoncernen designar, utvecklar och marknadsför följande varumärken: Kinnarps, Materia, Skandiform, NC Nordic Care, Drabert och MartinStoll.

 

HISTORIA 

Kinnarps grundades 1942 av Jarl och Evy Andersson. 

 

ÄGARE

Kinnarps är 100 % familjeägt av Jarl och Evys barn och barnbarn. Vissa av ägarna är även aktiva inom företaget.

ORGANISATIONEN

Kinnarps Holding AB är koncernens förvaltningsbolag

Kinnarps AB har en rad centrala företagsavdelningar som arbetar med koncernövergripande funktioner, samordning, ledning och kontroll. Dessa avdelningar stödjer även andra delar av organisationen i deras respektive ansvarsområden. Kinnarps AB har även kommersiellt ansvar och produktutvecklingsansvar för koncernens produktvarumärken: Kinnarps, Drabert och MartinStoll. Kinnarps AB ansvarar för Materia Group.

Materia Group ansvarar för varumärkena Materia, Skandiform och NC Nordic Care

Kinnarps AB ansvarar för produktionen vid de tre tillverkningsenheterna i Kinnarp, Jönköping och Skillingaryd. Funktioner, däribland inköp, logistik, produktion och teknisk design, koordineras för att uppnå bästa möjliga effektivitet.

Säljande dotterbolag

Kinnarps äger en rad säljbolag världen över. Varje bolag styrs av en verkställande direktör med ett nationellt team och andra resurser för att effektivt genomföra sina säljaktiviteter. Varje bolag har kommersiellt ansvar för sin region.

Ombud

Kinnarps har även ett nätverk av fristående avtalsbundna ombud. Dessa ombud är återförsäljare av Kinnarps arbetsplatslösningar. Kinnarps har omkring 200 försäljningsställen världen över.

Koncernledning

Kinnarps AB leds av Kinnarps koncernledning, där följande personer ingår:

 • Robert Petersson
  Robert Petersson, CEO

 • Catarina Källgren
  Catarina Källgren, Director of Human Resources

 • Jenny Hörberg
  Jenny Hörberg, Director Global Range & Design

 • Thomas Johannesson
  Thomas Johannesson, MD Materia Group

 • Anders Hermansson
  Anders Hermansson, Acting COO

 • Joakim Prior
  Joakim Prior, Director Purchasing

 • Nicklas Magnusson
  Nicklas Magnusson, CFO

 • Ann Cederwall
  Ann Cederwall, Director Global Marketing & Communications

 • Dan Molander
  Dan Molander, Director Sales

VILL DU VETA MER OM FÖRETAGET?

Kontakta oss

HÄR FÖR DIG.
FRÅN BÖRJAN TILL SLUT.

Ute efter en särskild produkt? Intresserad av att utforma en lösning specifikt efter era behov? Eller bara nyfiken på vad vi kan erbjuda er? Kontakta oss - vi finns här för dig.