ATT VÄLJA KINNARPS är ATT VÄLJA RENA MATERIAL, GENOMTÄNKT DESIGN OCH ANSVARSFULL TILLVERKNING. DET ÄR BÖRJAN AV EN KEDJEREAKTION. FÖR DIG OCH för VÅR JORD.

 

VI KALLAR DET 'THE BETTER EFFECT'.

The better effect

Bra material in ger bra material ut.

När vi hjälper dig och din organisation att göra ett bra jobb, ger vi samtidigt samhället, skogarna och atmosfären en bättre möjlighet att göra sitt. Vi tar ansvar för hela kedjan. Från råvaror och relationer, till hur vi designar och tillverkar produkter. Tillsammans hittar vi lösningar som skapar största möjliga effekt.

När du väljer Kinnarps, blir du en oumbärlig del av kedjereaktionen. Att välja kvalitetslösningar präglade av hantverk, samverkan och ergonomi innebär att välja ett friskare, gladare och mer produktivt team. Det betyder också en mer framgångsrik och hållbar verksamhet. Allt kommer tillbaka till THE BETTER EFFECT.

TA EN TITT I VÅR HÅLLBARHETSRAPPORT

VILL DU HA ETT EGET EXEMPLAR AV VÅR RAPPORT?

 

LADDA NER DEN HÄR

Några av våra certifikat och märkningar

THE BETTER EFFECT: En värdekedja som gör oss unika i vår bransch

1. DESIGN

Ända från ritbordet, utformar vi produkter som ska vara ergonomiska och anpassningsbara. Vi skapar flexibla produkter som låter användaren göra produkten till sin. Vi tar ansvar för att våra produkters komponentmaterial kan läggas samman för enkel återvinning. Vi ställer höga krav på de material som används vid tillverkningen av en produkt, för att säkerställa en låg miljöpåverkan.

EFFEKT:

Med ergonomiskt optimerade produkter som kan anpassas skapar vi arbetsmiljöer där alla människor mår bra. Produkter som kan användas under en lång tid har en lägre miljöpåverkan.

50%

ÅTERVUNNET MATERIAL (TYGSPILL OCH PET-PLAST) I VÅRT MATERIAL RE:FILL

2. RÅMATERIAL

Vi har skapat ett verktyg - Kinnarps Evaluation System - för att hålla oss uppdaterade kring miljöprestandan på de material vi använder. Detta ger oss extra kontroll över våra produkters innehåll. Vi använder antingen certifierat virke eller trä, från en källa vi har verifierat och riskbedömt. Många av våra tyger har miljöcertifierade referenser. Vi använder återvunnen metall så mycket som möjligt och formar vår egen stoppning, vilket ger oss full kontroll över materialet.

EFFEKT:

Produkter tillverkade av rena material bidrar till en hälsosammare kvalitet på inomhusluften, hållbart skogsbruk och ett bättre utnyttjande av jordens resurser. Vi blir därmed en del av kundens hållbarhetsarbete.

94%

ANSVARSFULLT TRÄVAL

94%

ANSVARSFULL ELLER KONTROLLERAD TRÄRÅVARA (FSC, FSC CW, PEFC)

60-90%

ANDEL ÅTERANVÄND GJUTEN ALUMINIUM


69%

TEXTILIER I VÅRT SORTIMENT ÄR CERTIFIERADE MED EU ECOLABEL ELLER OEKO-TEX 

2008

BÖRJADE VI TILLVERKA VÅR EGEN STOPPNING

2008

BÖRJADE VI STÄLLA SAMLADE KRAV VID INKÖP

51%

MINSKAD FÖRBRUKNING AV LÖSNINGSMEDEL SEDAN 2012

3. TILLVERKNING

Vi undviker miljöfarliga och ohälsosamma substanser i alla våra produktionsprocesser. Efter att ha uppnått optimala resultat i SMETAs etiska granskning, lovar vi stolt att ställa höga krav på oss själva. Vi har ett whistle-blower system på plats, som göra att anställda under anonymitet kan kommunicera känsliga problem de bevittnar. Vi kräver också av våra leverantörer undertecknar vår uppförandekod.

EFFEKT:

Vi tar ansvar för att säkerställa att våra produkter har tillverkats på ett rättvist och ansvarsfullt sätt, genom hela kedjan. Genom att undvika onödiga kemikalier i tillverkningen av våra produkter, skapar vi en sundare arbetsmiljö, inte bara för de anställda i våra egna fabriker, utan även för våra kunder.

 

88%

AV HÖGRISK-LEVERANTÖRERNA HAR GENOMGÅTT GRANSKNING

HAR DU FRÅGOR KRING THE BETTER EFFECT ELLER KINNARPS HÅLLBARHETSARBETE?

Kontakta oss

4. UPPHANDLING

Vi har lång erfarenhet när det gäller att skapa goda arbetsmiljöer. Med hjälp av Kinnarps Next Office-analysverktyg, arbetar vi tillsammans med varje kund för att hitta en aktivitetsbaserad lösning som passar varje enskilt företags behov. Flera av våra återförsäljare är ISO-certifierade som arbetar systematiskt för att förbättra kvalitet och minska miljöpåverkan. Till exempel har vi bytt till energieffektiv belysning i många av våra showrooms.

EFFEKT:

Med en lösning som utgår från organisationens och medarbetarnas behov skapas en arbetsplats där medarbetarna trivs bättre, blir mer kreativa och produktiva.

 

 

45%

av kunderna anser att Kinnarps är ledande på hållbar utveckling

5. DISTRIBUTION

Vi har ett eget transportsystem med en mycket hög nyttjandegrad - över 90%. I stället för engångsemballage, lindar vi filtar runt våra produkter. Filtar som vi tar med oss hem sen och återanvänder. Detta sparar oss och våra kunder 6,5 ton förpackningar varje dag. På vägen tillbaka till fabrikerna, fyller vi våra lastbilar med material från våra leverantörer. Vi kör främst på diesel med tillsats av tallolja, vilket minskar vår klimatpåverkan.

EFFEKT:

Vi erbjuder dig en klimateffektiv transport och kunnig service. Du behöver aldrig hantera tomt emballage.

 

18%

MINSKADE KOLDIOXIDUTSLÄPP SEDAN 2014

6. ANVÄNDNING

Vi skapar inkluderande inredningslösningar baserade på människors verkliga behov. Med Kinnarps Next Office-koncept, kan de anställda röra sig mellan ett antal ergonomiskt riktiga miljöer. Genom att använda ljuddämpare skapar vi balanserade akustiska miljöer, vilket leder till lägre stressnivå och ökat välbefinnande. Vi har möjlighet att jämföra de akustiska egenskaperna hos olika produkter genom att studera deras individuella omständigheter. Vi ställer höga krav på vårt material och genom att undvika onödiga kemikalier, skapar vi en sund inomhusluft. 

EFFEKT:

Vi skapar flexibla lösningar för att möta flera olika behov. På så vis är alla försedda med förutsättningarna att kunna vara produktiva och kreativa. Rena material och ergonomiska lösningar ger glada, friska dagar på jobbet.

 

89%

NÖJDA OCH ÅTERVÄNDANDE KUNDER. 79% SKULLE REKOMMENDERA OSS TILL EN VÄN. 

7. ÅTERANVÄNDNING

I vårt kundkontrakt finns möjligheten att låta oss inventera era befintliga möbler för att identifiera produkter som kan återanvändas i den nya designen. Vissa produkter kan enkelt uppgraderas eller renoveras - till exempel genom att ersätta bordsskivor eller stolstoppning. För produkter som inte längre kan användas, erbjuder vi er att ansvarsfullt hantera och återvinna allt material.

 

EFFEKT:

Bra möbler inte hör hemma på en soptipp. Genom att återanvända, piffa upp eller renovera en produkt, förlänger vi dess livslängd. Det sparar både på naturens och företagets resurser. 

 

96%

VÅRT RESTMATERIAL BLIR ANTINGEN ÅTERVUNNET ELLER GÅR TILL ENERGI OCH PRODUKTION

HÅLLBARHET SKA VARA ENKELT

Så fort det handlar om hållbarhet, så blir det lätt väldigt komplicerat. Vi på Kinnarps vill göra hållbarhet enkelt. När du väljer kontorsmöbler från Kinnarp så väljer du rena material och en genomtänkt och ansvarsfull design. Dina kontorsmöbler blir början på en positiv kedjereaktion. Vi kallar vårt arbete med hållbarhet för ”The Better Effect”.

Vi är övertygade om att ett effektivt och insiktsfullt hållbarhetsarbete är nödvändigt för att vi och du ska kunna driva våra verksamheter i framtiden. Framtidens beslutsfattare kommer inte att nöja sig med att köpa en märkning – de vill ha fakta, svart på vitt, om hur deras leverantörer jobbar med hållbarhet, vad de levererar och hur de tog sig dit.

När det kommer till hållbarhet och hållbarhetsarbete har vi på Kinnarps en värdekedja som är unik i branschen. Syftet är att göra det lättare för dig att driva ditt hållbarhetsarbete, samtidigt som vi fortsätter att utveckla vårt eget arbete med hållbarhet och bidra med ännu bättre effekt.

Kinnarps svar på de ökade kraven är The Better Effect Index. Genom att själva redovisa, klart och tydligt hur vi jobbar med hållbarhet, så blir det enklare för våra kunder att göra hållbara val. Vi har indexerat våra kontorsmöbler inom sex områden som ger stor effekt i hållbarhetsarbetet: råvaror & resurser, klimat, rena material, socialt ansvar, återbruk och ergonomi. Varje möbel och produkt poängsätts inom de olika områdena och man kan se exakt vilka kriterier de har, eller inte har, uppfyllt. Vi redovisar våra resultat öppet, vilket ger alla – från arkitekter och upphandlare till kunder och konkurrenter – insikt
i hur vi arbetar med och bedömer våra produkter när det gäller hållbarhet. Genom att vara öppna med hur vi själva gör, skapar vi möjligheter för branschen att samarbeta i hållbarhetsfrågor. Om vi har en gemensam hållbarhets- agenda kan vi tillsammans underlätta för dig att göra enklare, bättre och hållbara val!

HÄR FÖR DIG.
FRÅN BÖRJAN TILL SLUT.

Ute efter en särskild produkt? Intresserad av att utforma en lösning specifikt efter era behov? Eller bara nyfiken på vad vi kan erbjuda er? Kontakta oss - vi finns här för dig.