Kinnarps vinner avtal kring cirkulära möbelflöden

Kinnarps tilldelas Malmö Stads avtal för ”Återbrukade möbler och relaterade tjänster”, där Kinnarps är den enda möbelproducenten. Upphandlingen innefattar återbruk av möbler och tjänster så som rekonditionering, möbeltapetsering och lackering.

Hållbarhetsfrågan har drivit Kinnarps framåt i generationer, redan idag är många av Kinnarps möbler utvecklade för cirkulära möbelflöden. Kinnarps eget logistiksystem, blåbilskonceptet, är sedan starten en process för det cirkulära flödet.  

”Vi ser det här avtalet som ett viktigt steg på vägen att alltid driva hållbarhetsfrågan framåt, både för oss själva och våra kunder. Hösten 2017 släppte vi ett hållbarhetsbetyg open source, som ska göra det enklare att göra hållbara val. Där är återbruk en av 6 faktorer. Vi kallar det the Better Effect Index.” säger Robert Petersson, Koncern VD Kinnarps AB.

Sara Berglund, verksamhetschef Kinnarps Sverige Försäljning AB, fortsätter ”Vi ser fram emot att hjälpa Malmö Stad i sitt hållbarhetsarbete avseende möbler som blir hållbara i längden och som har minsta möjliga påverkan på miljön. Det känns som ett genombrott att Malmö Stad tar ett så viktigt beslut och sätter rätt nivå på kraven för möbler vilket möjliggör återbruk och cirkulära möbelflöden. Vi hoppas att fler kommuner följer i deras fotspår och tar miljöfrågan på allvar.”