FÖRÄNDRINGAR I KINNARPS VERKSAMHET I TYSKLAND

PRESSRELEASE: KINNARPS 2018-01-25

Kinnarps globala strategi är inriktad på att erbjuda attraktiva och inspirerande helhetslösningar för arbetsplatser. Kinnarps erbjuder hållbara, ergonomiska, väldesignade produkter och tjänster, levererade som kompletta inredningslösningar för kontor, skola och vård & omsorg. Med sitt skandinaviska interiörkoncept Next Office, är Kinnarps det rätta valet för de många företag och organisationer i Tyskland, som i allt högre grad behöver moderna inredningslösningar för sina lokaler. Trenden går mot flexibla arbetsmiljöer. Klassiska kontor med stora förvaringslösningar, har en minskad efterfrågan. Kinnarps är ledande partner för inredning av moderna arbetsmiljöer i Europa och satsar på en starkare ställning på den tyska marknaden.

Med det nya inredningskonceptet, finns inte längre behov av förvaringsserien Ordemo. Ordemo som säljs på den tyska marknaden och tillverkas vid Kinnarps produktionsanläggning i Worms i Tyskland planeras utgå ur Kinnarps sortiment. Mot bakgrund av detta har Kinnarps för avsikt att stänga driften av Kinnarps produktionsanläggning i Worms. Kinnarps verksamhet i Tyskland, Kinnarps GmbH, planeras i fortsättningen bli ett säljbolag som erbjuder inredningslösningar med produkter och tjänster för framtidens arbetsmiljöer. Kinnarps GmbH planerar att etablera ett nytt kontor för ledning, administration och logistikfunktion i Wormsregionen.

Robert Petersson, Koncernchef för Kinnarps Group och Sebastian Groesslhuber, VD för Kinnarps GmbH informerade idag personalen i Worms om de planerade verksamhetsförändringarna. Den förväntade nedläggningen i Worms berör ca 170 arbetstillfällen. Kinnarps kommer att påbörja förhandlingar med arbetstagarrådet snarast.

"Vi ser stora möjligheter på den tyska marknaden med vår nya inriktning mot rådgivning och försäljning av produkter och tjänster för framtida arbetsplatser", säger Groesslhuber.

Kinnarps Next Office koncept för inredningslösningar baseras på ett komplett sortiment. Här erbjuder Kinnarps ett brett sortiment produkter, från varumärkena Drabert, Kinnarps, Martin Stoll , Materia, Skandiform och NC Nordic Care, samt produkter från externa samarbetspartners, som väl möter behoven för framtida arbetsplatser.

 

För mer information v g kontakta:
Robert Petersson
CEO, Kinnarps AB
Telefon: 0515-380 72