Från trä till tyg - Kinnarps utvecklar möbelprototyper i papper

Går det att göra möbler och inredning av papper? Självklart! Kinnarps är ett av de drivande företagen i projektet ”Designed for recycling” som har resulterat i en återvinningsbar prototypskärm.

I dag förbrukar vi 90 miljoner ton textilfibrer i världen, varje år. I takt med att jordens befolkning ökar och levnadsstandarden förbättras, så räknar man med att behovet av textilfibrer kommer att fördubblas till 2040. Produktionen av oljebaserade textilfibrer, som till exempel nylon och polyester, belastar miljön och är därför inget alternativ ur hållbarhetssynpunkt.

Samtidigt befinner vi oss i ett läge där det inte finns mer mark att ta i anspråk för bomullsodling – en odling som också kan ifrågasättas ur hållbarhetssynpunkt, på grund av den omfattande vatten- och kemikalieanvändningen. Att hitta nya, kommersiellt gångbara textila alternativ till bomull och kemikaliebaserade syntetmaterial är därför nödvändigt. Och det är här som den svenska skogsråvaran kommer in! Papper är ju inte bara ett naturmaterial – det är dessutom återvinningsbart. Av ett enda träd är det faktiskt möjligt att göra 1 500 mil cellulosatråd, vilket räcker till 200 byxor. Klassiska textilier som bomull, viskos och lyocell är också cellulosamaterial – precis som trä. Träbaserade tyger är heller inget nytt; det tillverkas sedan länge tyg av bland annat bambu och hampa. Cellulosa från det svenska skogsbruket skulle kunna bli viktig för råvaruförsörjningen till den globala textilindustrin. Det gäller bara att knäcka koden!

Designat för återvinning

Kinnarps är en av deltagarna i ”Designed for Recycling” i samarbete med Smart Textiles och 13 andra företag inom svensk skogs-, pappers- och textilindustri. Målet har varit att utvecklade biobaserade möbler och inredningsdetaljer av pappersmaterial som är återvinningsbart. Tanken är att skapa ett kretslopp där möblerna och dess delar kan lämnas till återvinning – och få ett nytt liv som produkter av papper och kartong – istället för att slängas. På det här sättet kan vi skapa bättre effekt genom ett kretslopp där vi, istället för att slänga råmaterial och textilfibrer, kan använda dem om och om igen. 

”I projektet har Kinnarps utvecklat en prototypskärm som är helt återvinningsbar, både kärnan och textilklädseln,  och som har tillverkats av råvaror från den svenska skogsindustrin. Designed for Recycling har utvecklat pappersgarn av två olika papper som sedan har stickats till textil, och det är denna som vi har använt till skärmen. I projektet har det också utvecklats en hårdare pappersstruktur som kunde användas till kärnan”, berättar Christina Calisir som är Technical Manager Cover Materials på Kinnarps.

Med utgångspunkt i de båda materialen designade Kinnarps prototyper till två bordsskärmar. För att möblerna verkligen ska bli återvinningsbara är det viktigt att alla komponenter kan separeras på ett bra sätt. Därför syddes ett överdrag av papperstextilen som sedan kunde träs över papperskärnan. Smarta fästen gör det enkelt att  både montera och demontera skärmarna.

Skärmarna passerar alltså genom hela kretsloppet – från  papper till garn, textiltillverkning, färdig produkt och slutligen återvinning. 

”Mottagandet har varit väldigt positivt, både i projektgruppen och bland de kunder som vi har presenterat skärmarna för”, säger Christina Calisir.

”I projektet har Kinnarps utvecklat en prototypskärm som är helt återvinningsbar, både kärnan och textilklädseln, och som har tillverkats av råvaror från den svenska skogsindustrin."

Christina Calisir, Technical Manager Cover Materials på Kinnarps.

Ett träd blir 200 byxor

Aktiviteten har varit en del av det fleråriga projektet ”Etablera närodlad textil i Sverige” där Kinnarps också har deltagit. Projektet har syftat till att  hitta nya sätt att använda svensk skogsråvara med fokus på möbel- och inredningsindustrin. De tyger som har tillverkats inom ramarna för projektet, och som också har använts till Kinnarps prototypskärmar, är tillverkade av svensk pappersmassa från gran och tall. Tygerna har visat sig ha utmärkt slitstyrka på ett sätt som passar bra för användning till möbler och offentlig miljö. De har också använts till olika klädesplagg – bland annat en ”pappersklänning” som designats inom ramarna för projektet.

"Projektet har resulterat i innovativt och lärorikt utbyte mellan olika branscher som möbelindustri, textilindustri, pappersindustri och återvinningsindustri. Att göra saker tillsammans innebär att man får djupare förståelse för varandras utmaningar och branscher. Man har även visat vilken potential det finns i att skapa textil och möbler av papper från svensk bioråvara", säger Christina Calisir.

Fortsätter i ”Skogens tyg”

Nu får projektet sin fortsättning i ett nytt, treårigt projekt – Skogens tyg – där Kinnarps också kommer att delta. Den stora utmaningen blir nu att vidareutveckla industriellt och kommersiellt gångbara tyger och processer för möbler, inredning och mode. "Kinnarps deltagande i den här typen av projekt är självklart", konstaterar Johanna Ljunggren som är Kinnarps Sustainability Manager.

”För att våra kunder ska känna att hållbara val är både enkla och ekonomiskt smarta så måste vi erbjuda konkret affärsnytta. Möbelbranschen behöver nya, hållbara affärsstrukturer – och vi vill vara med och leda utvecklingen” fortsätter Johanna.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Läs mer om "Designed for recycling"

 

Foto: Anna Sigge

Vill du veta mer?

Kontakt