Kinnarps i unikt samarbete - så får vi fler att lyssna på skolan

STÖKIG SKOLMILJÖ VÄRD ATT LYSSNA PÅ

En bra klassrumsmiljö är förutsättningen för att elever i alla åldrar ska må bra och kunna nå goda kunskapsresultat. Men tyvärr ser verkligheten annorlunda ut och många barn och unga tvingas vistas i miljöer som är rent olämpliga för undervisning. 

Som en av Sveriges största leverantörer av inredning till skolor och med ett stort intresse för hur skolmiljön påverkar eleverna vill vi lyfta problemet på ett nytt sätt. För att få fler att lyssna på skolan och dess behov tog vi hjälp av den Grammisnominerade musikproducenten Pablo Paz och lät honom skapa en låt av autentiska klassrumsljud.

lyssna på Klassrumsklang

lyssna på orginal ljudslingan/råmaterialet

SÅ BLIR OLJUD TILL LJUV MUSIK

Med låten Klassrumsklang är förhoppningen att fler beslutsfattare ska lyssna på och vidta åtgärder för att förbättra ljudnivån i skolmiljön. 

Tillsammans med trendrapporten Framtidens lärmiljöer vill vi lyfta vikten av att vara lyhörd och nyfiken på hur vi kan utvecklas och förbättra förutsättningarna för inlärning.

Anders Larsson

-Vi vill att Klassrumsklang ska fungera som en konversationsstartare kring bristen på studiero i många av landets skolor. Ingen hade velat lyssna på råfilerna vi samlade in, det vill säga det faktiska ljudet av svensk skola, men med hjälp av låten hoppas vi på att människor ska lyssna och reflektera, säger Anders Larsson, Next Education Manager på Kinnarps.

Anders Larsson, Next Education Manager på Kinnarps.

SÅ HÄR GICK INSPELNINGEN TILL

Ljudinspelningen gjordes i en gymnasieskola i Stockholmsområdet. Förutom att ta upp ljud i klassrummet mättes även puls-, syre- och decibelnivåer. Datan som samlades in överlämnades sedan till musikproducenten Pablo Paz som fick använda sig av materialet och tolka datan fritt för att skapa en låt.

I smarta lärmiljöer kan denna typ av datainsamling göras regelbundet för att få in relevant data som ger lärare, studenter, fastighetsansvariga och digitala utbildningsprogram information om olika aspekter kring lärandet. Den här gången mynnade resultatet av vår datainsamling ut i musikstycket Klassrumsklang som ger en bild av hur skolan kan låta 2017. Något som förhoppningsvis kan bidra till både ett ökat intresse för smarta lösningar och förbättra framtidens lärmiljöer.

Musikproducenten Pablo Paz

Nedladdningar

Ladda ned PR-kit