Kinnarps presenterar studie om arbetsmiljön i klassrum

Hur kan man påverka undervisningen och inlärningen i ett klassrum med hjälp av möbler och inredning? I en ny studie från Kinnarps har pedagoger och elever medverkat i skapandet av ett helt nytt, aktivitetsbaserat klassrum.

Elever och pedagoger i workshop hos Kinnarps kring deras nya lärmiljö.

Att klassrummet är en viktig arbetsmiljö är självklart. Men hur kan den utformas för att skapa de allra bästa förutsättningarna för pedagoger och elever? Klassrumsstudien på friskolan Prolympia i Jönköping har genomförts med hjälp av Kinnarps lärmiljöanalys Next Education. I samarbete med pedagoger och elever i årskurs 8 gjordes en ingående studie av den befintliga klassrumsmiljön – hur den fysiska miljön och specifika produkter påverkade det dagliga arbetet och hur detta kunde förbättras. Resultatet presenteras i studien ”Miljön i klassrummet” som också omfattar en utvärdering av den nya klassrumsinredningen. 

EN MILJÖ SOM STÖTTAR UNDERVISNINGEN

"Ett bra utformat klassrum ger varje elev möjlighet att lära och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och behov, och därmed nå sin fulla potential. Klassrumsmiljön ska stötta och underlätta för elever och pedagoger i inlärningen och undervisningen under alla aktiviteter – från enskilt arbete till mindre grupparbeten och presentationer. Ett sådant klassrum kan man aldrig skapa utifrån en färdig mall, utan det måste inredas med hänsyn till verksamhetens och individernas behov. Därför gjorde vi en analys av arbetssätt, aktiviteter och klassrummets fysiska miljö", förklarar Anders Larsson som är Next Concept Manager på Kinnarps.

EN MILJÖ SOM STÖTTAR UNDERVISNINGEN

De nya stolarna har betytt mycket. Hälften av klassen består av killar, de flesta runt 180 cm. Jag ser att de sitter bra på stolarna nu och att de äntligen får studiero. Jag upplever att de har lättare att koncentrera sig och tar in kunskap på ett bättre sätt.

Dana Johansson, lärare i svenska och engelska, årskurs 8, Prolympia

Analysen visade att både elever och pedagoger ville bort från den tidigare inredningen som bestod av en traditionell klassrumsinredning med bänkar på rad framför en tavla. De flesta tyckte att klassrummet var tråkigt och oinspirerande.

"Man tyckte bland annat att inredningen var variationslös och oflexibel och att det saknades möjligheter att stå upp och jobba. Det fattades också bra sittmöbler – både i form av bekväma stolar i rätt höjd men också mjukare sittning", berättar Anders Larsson.

Insikterna från den förberedande analysen omsattes till en situationsanpassad klassrumsmöblering: testklassrummet och angränsande korridorer och grupprum fick helt ny inredning och nya möbler. Klassrummet inreddes i zoner som möblerades på olika sätt för att stötta olika typer av aktiviteter. Möblerna var också flexibla för att kunna ändras efter behov. Inredningen omfattade lösningar för både sittande och stående arbete med mjuk sittning och praktisk förvaring. Efter fem månader gjordes  kvalitativa intervjuer med lärare och elever. Det visade sig, att den nya klassrumsmöbleringen haft avsedd effekt.

"Möbleringen är jättebra ur undervisningssynpunkt, speciellt vid grupparbete. En stor fördel är att borden lätt går att dela och placera enskilt eller i öar. Jag upplever att eleverna vill vara i klassrummet, de trivs och vi tycker att samarbetet har ökat. Alla kan hitta en plats där de känner sig trygga", säger Dana Johansson som är lärare i svenska och engelska.

Hennes kollega, Martin Salomonsson håller med.

"Om jag fick välja så skulle alla klassrum vara som det här. Det är flexibelt och anpassat för flera olika typer av lärsituationer. Jag är mer rörlig i det nya klassrummet, och jag upplever att eleverna är mer på alerten. Jag kommer närmare eleverna och kan avstyra negativa händelser innan de inträffar."

Relaterade produkter

Xact

Xact

323 Färger och material | 16 Varianter

Xpect

Xpect

298 Färger och material | 36 Varianter

Fields

Fields

299 Färger och material | 23 Varianter

Clip

Clip

Space

Space

Space Skåp med jalusi

52 Färger och material | 65 Varianter

Space

Space

Space Skåp med jalusi

52 Färger och material | 65 Varianter

Leia

Leia

350 Färger och material | 15 Varianter

Boullée

Boullée

Frisbee

Frisbee

329 Färger och material | 6 Varianter

Plockepinn

Plockepinn

Cap

Cap

Lean in

Lean in

Nestor

Nestor

Libra

Libra

267 Färger och material | 3 Varianter

Oktav

Oktav

50 Färger och material | 2 Varianter

Deep Forest

Deep Forest

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig skapa ert perfekta klassrum?

Läs mer