Kinnarps sätter framtiden i fokus på Stockholm Furniture & Light Fair

Våra arbetsplatser förändras snabbt. Ungas attityder och värderingar förändras i takt med nya arbetsförhållanden och trender. Detta, tillsammans med den tekniska utvecklingen, gör att kontoret kan bli en av företagens största tillgångar. Det är därför viktigare än någonsin att vi är nyfikna och ständigt frågar oss själva – What’s next?

På Stockholm Furniture & Light Fair 2019 kommer Kinnarps att ge sin syn på framtidens arbetsmiljöer under temat Next Generation Spaces Explored. Man ställer sig frågan: Hur kommer vi att jobba framöver och hur kommer det att påverka kontorets utformning för företag och organisationer?

Under mässan vill man undersöka detta genom intressanta frågeställningar och man kommer därför att hålla ett antal trendspanande seminarier under temat Next. Målet är att kunna inspirera och engagera besökare och organisationer kring framtidens arbetsmiljöer, på produktnivå, men även ur ett större perspektiv.

Nya produkter

Kinnarps nyfikenhet på framtiden återspeglas även i deras produktutveckling. Under mässan kommer man att presentera två stora produktnyheter. Besökarna kommer bland annat att få en exklusiv förhandsvisning av Vibe – en ny, komplett skärmserie med stor flexibilitet.

Man lanserar även betsat askfaner i elva inspirerande färger. Färgerna matchar textilier, metaller och övriga material i Kinnarps sortiment. Båda dessa nyheter anser Kinnarps möter såväl dagens som morgondagens krav på design för välmående och hållbarhet.

”När vi tar fram vårt sortiment idag handlar det inte bara om vad som behövs idag utan också vad som kan komma att krävas i framtiden. Flexibilitet, hållbarhet och valfrihet är viktigt idag men något vi tror kommer bli ännu viktigare i framtiden”, säger Jenny Hörberg Director Global Range & Design.

Kinnarps finns på plats på Stockholm Furniture & Light Fair, monter A15:20.

Har du några frågor?

För mer information, vänligen kontakta:
Kristina Hjalmarsson
Internal communication, PR & Event Executive, Kinnarps AB
Telephone: +46 (0) 706385287
E-mail: kristina.hjalmarsson@kinnarps.se

Om Kinnarps

KINNARPS LEVERAR ARBETSPLATSLÖSNINGAR
Kinnarps levererar inredningslösningar för kontor, skola och vård/omsorg. Hela värdekedjan präglas av hög kvalitet och låg miljöpåverkan - från råmaterial till färdiga arbetsplatslösningar. Kinnarps är en av Europas största tillverkare av inredningslösningar för arbetsplatser med verksamhet i 40 länder och en koncernomsättning på drygt 4 miljarder SEK. Kinnarps grundades 1942 av Jarl och Evy Andersson. Idag är det fortfarande ett helägt familjeföretag.

www.kinnarps.se

Nedladdningar