Kinnarps ställer frågan – kan cirkularitet bli mer hållbart?

Enligt inredningskoncernen Kinnarps AB räcker det inte att bara agera cirkulärt för att agera hållbart. Det är viktigt att man skapar stora cirklar, dvs. miljöer som är ändamålsenliga över lång tid och produkter som har lång livslängd. I samband med årets möbelmässa i Stockholm väljer Kinnarps att visa hur de är med och skapar större cirklar genom hållbar produktdesign, miljösmarta leveranser och verksamhetsanpassade inredningslösningar som håller längre.

Johanna Ljunggren, Sustainability Manager, Kinnarps AB och Dan Molander, Sales Director, Kinnarps AB

Cirklarna kan göras större genom att skapa hållbara och anpassade arbetsmiljöer med välmående medarbetare. Skräddarsydda miljöer som möter behoven hos individen, gruppen och företaget både idag och i framtiden. Kinnarps arbetar därför med koncept för kontor, skola och vård & omsorg (Next Office®, Next Education® och Next Care®). Dessa innebär att man tillsammans med sina kunder kartlägger och analyserar verksamheten, involverar ledning och medarbetare i förändringsprocessen och med det kunskapsunderlaget som grund skapar en arbetsmiljö som håller över tid.

”Vi ser att våra kunder inom både små och stora företag ställs inför nya utmaningar när det gäller krav på hållbarhet och flexibilitet. För att möta dagens trender behöver vi tillsammans hitta nya hållbara vägar. Vi vet att våra möbler har lång livslängd och att de är designade att hålla över tid. De är även enkla att fräscha upp vid behov. Genom att kombinera produkter med hög kvalitet med våra koncept där vi hjälper våra kunder analysera verksamhetens behov ser vi att vi gemensamt kan skapa större hållbara cirklar.”

Dan Molander, Sales Director, Kinnarps AB

Att göra hållbara val har för många företag blivit både ett krav och en självklarhet. Man vill välja produkter med hög kvalitet, som håller över tid. Detta i kombination med arbetsmiljöer i ständig förändring, skapar nya krav på inredningslösningar. Det kan handla om att attrahera ny personal, att ha en stimulerande arbetsmiljö och att stärka varumärket. För att uppnå detta finns behov att förnya miljöer med jämna mellanrum, något som kan stå i kontrast med hållbarhetstänket. En lösning på den målkonflikten kan vara så kallad funktionshyra av inredningslösningar. Kinnarps deltar i olika pilotprojekt av funktionshyra, ett tillsammans med Toyota Material Handling i Mjölby, som skulle inreda en miljö för ett tidsbegränsat projekt på 3 år. Målet är att ge företaget ett flexibelt och hållbart sätt att få den funktionalitet man behöver, att uppdatera om behoven ändras och möjlighet till återanvändning av produkter.

Enligt Kinnarps handlar det om att skapa större cirklar där produkter används, fräschas upp, återanvänds och återvinns på ett hållbart sätt. Kinnarps arbetar därför med en inbyggd cirkularitet i sina produkter enligt temat USE-REUSE-REMAKE-RECYCLE. Det är viktigt att tänka hållbara material, producera med hög kvalitet, ge möjlighet till uppfräschning, erbjuda återanvändning och möjliggöra återvinning. En annan viktig del i ett hållbart tänk när det gäller arbetsmiljöer är hur produkterna transporteras till kund. Kinnarps har sitt eget leveranskoncept, sina ”blåbilar”, ett egenutvecklat system som präglas av och resurseffektivitet och miljöhänsyn. Det innebär att företaget kan optimera sina transporter – utformning och rutter – med hänsyn till klimatpåverkan och minskade CO2-utsläpp. Produkterna fraktas emballerat med filtar och papp som sedan återanvänds, något som sparar 270 kg emballage per container. Genom sitt leveranskoncept, kan man lasta upp till 50 % mer möbler jämfört med branschsnittet, räknat på samma containerstorlek. Exempel - när andra behöver upp till tre lastbilar klarar sig Kinnarps med två.

Har du frågor?

För mer information, kontakta:

Kristina Hjalmarsson
Internal communication, PR & Event Executive, Kinnarps AB
Tel.: +46 (0) 706 38 52 87
kristina.hjalmarsson@kinnarps.se 

Dan Molander
Sales Director, Kinnarps AB
Telephone: +46 (0) 515 380 30
dan.molander@kinnarps.se

Johanna Ljunggren
Sustainability Manager, Kinnarps AB
Telephone: +46 (0) 515 381 21
johanna.ljunggren@kinnarps.se

Om Kinnarps

Kinnarps levererar inredningslösningar för kontor, skola och vård & omsorg. Hela värdekedjan präglas av hög kvalitet och låg miljöpåverkan - från råmaterial till färdiga lösningar. Kinnarps är en av Europas största tillverkare av inredningslösningar för arbetsplatser med verksamhet i 40 länder och en koncernomsättning på drygt 4,2 miljarder SEK. Kinnarps grundades 1942 av Jarl och Evy Andersson. Idag är det fortfarande ett helägt familjeföretag.

Om Kinnarps Next Koncept

NEXT OFFICE®, NEXT EDUCATION® OCH NEXT CARE® är Kinnarps koncept för att utveckla verksamhetsanpassade arbetsmiljöer till kontor, skola och vård & omsorg. De innebär att man kartlägger och analyserar verksamheten, involverar ledning och medarbetare i förändringsprocessen och med det kunskapsunderlaget som grund skapar skräddarsydda arbetsmiljöer.

www.kinnarps.se