Kinnarps varslar om personal-reduktion

Kinnarp, 1 juni 2020

Kinnarps förväntar en bestående minskad efterfrågan i spåren av Covid-19. I kombination med effektiviseringar för att ytterligare stärka konkurrenskraften behöver Kinnarps reducera antal anställda och varslar idag om personalneddragningar.

Varslet berör 109 tjänster totalt varav 30 tjänstemän och 79 arbetare fördelat på tre orter, i Kinnarp berörs 79 tjänster, Jönköping 5 tjänster och Skillingaryd 25 tjänster. Totalt arbetar idag 1 020 medarbetare på dessa orter.

Förändringar kommer även att göras inom den svenska försäljningsorganisationen, där ett 35-tal tjänster kommer att beröras. Totalt arbetar idag 265 medarbetare inom försäljningsorganisationen.

Förhandlingar med fackliga parter kommer inledas snarast.

Har du frågor?

För mer information, kontakta:

Kristina Hjalmarsson
Pressansvarig, Kinnarps AB
Tel.: +46 (0) 515 382 87
kristina.hjalmarsson@kinnarps.se

Om Kinnarps

Kinnarps levererar inredningslösningar för kontor, skola och vård & omsorg. Hela värdekedjan präglas av hög kvalitet och låg miljöpåverkan - från råmaterial till färdiga lösningar. Kinnarps är en av Europas största tillverkare av inredningslösningar för arbetsplatser med verksamhet i 40 länder och en koncernomsättning på drygt 4,2 miljarder SEK. Kinnarps grundades 1942 av Jarl och Evy Andersson. Idag är det fortfarande ett helägt familjeföretag.

www.kinnarps.se