STOR ORO ÖVER HÄLSOFARLIGA KEMIKALIER

Med jämna mellanrum höjs röster om mängden farliga kemikalier i vår omgivning och senast i somras lämnade EU-kommissionen in ett förslag till vetenskapliga kriterier för att identifiera hormonstörande ämnen. Hälsofarliga kemikalier finns i allt från möbler till leksaker och kan orsaka allvarliga sjukdomar så som diabetes och cancer. Minskad fertilitet är ytterligare ett problem som kopplats till kemikalier i vår omgivning och bland allmänheten finns en stor oro över att få i sig dessa ämnen.

Nära 9 av 10 svenskar (88 procent) instämmer i att de känner en oro över att få i sig kemikalier från omgivningen som kan skada hälsan negativt. Nästan lika många (84 procent) undviker i någon utsträckning produkter/livsmedel just för att de innehåller hälsofarliga kemikalier, det visar nya siffror från Kinnarps.

"Att många oroar sig över hälsofarliga kemikalier, och aktivt väljer bort produkter av det skälet, innebär att det finns en medvetenhet om att kemikalier kan påverka hälsan negativt. Det är viktigt att tänka på vad man konsumerar för livsmedel och produkter då det kan ta flera år från att man exponeras för hälsofarliga kemikalier tills att symptom visas. När man väl har exponerats för kemikalierna tar det lång tid att bli av med dem."

Tomas Ekström, Hållbarhetschef på Kinnarps AB

Enligt undersökningen känner en stor majoritet till att kläder (71 procent), livsmedel (65 procent) och smink (78 procent) avger/innehåller hälsofarliga kemikalier. Däremot är kännedomen inte lika hög vad gäller möbler - endast 49 procent känner till att hälsofarliga kemikalier kan förekomma i möblers komponenter men faktum är att det finns hälsofarliga ämnen i allt från flamskyddsmedel som hindrar textilier från att börja brinna till ftalater som gör plast och gummi mjukt.

"Att det finns gift i kläder, skadliga ämnen i skönhetsprodukter och besprutad mat är välkänt men det finns en okunskap om de farliga kemikalier i miljöerna där vi spenderar större delen av vår vakna tid; i skolor och på arbetsplatsser. Precis som att maten vi stoppar i oss påverkar hälsa och humör så påverkas välmående och prestation av vad man får i sig från möbler på skolor och arbetsplatser", säger Tomas Ekström, Hållbarhetschef på Kinnarps AB.

Kvinnor och män i åldern 56-80 oroar sig mest över hälsofarliga kemikalier i sin omgivning (93 procent) medan unga, i åldersgruppen 25-35, är minst oroliga enligt undersökningen (82 procent).

För frågor, vänligen kontakta:

Tomas Ekström, Hållbarhetschef på Kinnarps AB
tomas.ekstrom@kinnarps.se
0515-381 40

OM UNDERSÖKNINGEN

Undersökningen är genomförd på uppdrag av Kinnarps som är marknadsledande i Skandinavien vad gäller helhetslösningar av arbetsmiljöer. Syftet med undersökningen är att sprida kunskap om allmänhetens kännedom kring hälsofarliga kemikalier, inte minst i möbler, och är en del av Kinnarps hållbarhetarbete som handlar om hur en bättre arbetsmiljö kan främja hälsa, välmående och produktivitet. Frågorna ställdes via SnabbaSvar.se under perioden 29 juli 2016 till 1 augusti 2016. 979 svenskar svarade på enkäten, slumpvist utvalda från 93 olika webpaneler för att säkerställa god spridning bland respondenterna. Dessa respondenter är representativa för den svenska befolkningen vad avser kön, ålder och region.

 

OM KINNARPS

Kinnarps är en svensk inredningskoncern som erbjuder innovativa och inspirerande helhetslösningar för arbetsmiljöer. Företaget grundades 1942 av Jarl och Evy Andersson. Vi är ledande i Europa i vår bransch och finns representerade i ca 40 länder. Vår utgångspunkt är hållbarhet, välmående och lönsamhet för de som använder de miljöer vi skapar. Idag inreder vi alla typer av arbetsplatser, kontor, skola/utbildning och vård/omsorg. Kinnarps har ca 2 300 anställda och omsättningen 2014/2015 uppgick till 3,8 miljarder SEK. Koncernen uppfyller de ledande miljömärkningarnas krav och är certifierat enligt FSC®, ISO 9001 och 14001. Läs mer på www.kinnarps.com