HUR FUNKAR ERT KONTOR?

Nu släpper vi Next Office® Index som ger svaret.

Våra kontorsmiljöer förändras i rasande fart i och med att ny teknologi gjort det möjligt att jobba överallt. Hur skapar vi då en kontorsmiljö som blir en naturlig samlingsplats och som ger rätt förutsättningar för att personalen ska trivas, vara kreativa och produktiva? Vi behöver skapa kontorsmiljöer som är utformade med medarbetarna i centrum. Den typen av kontorsmiljö attraherar de bästa medarbetarna – samtidigt som det ger uttryck för verksamhetens idé och varumärke. Möjligheten för medarbetare att själv välja en funktionell plats för sitt arbete ger en stressfri miljö och ergonomiska kontorsmöbler minskar risken för arbetsrelaterade skador.

Next Office® Index är verktyget som ger en nulägesanalys av hur er kontorsmiljö stödjer verksamheten och medarbetarna i deras arbetsuppgifter. Analysen är en temperaturmätning inom fem viktiga områden och ger information om vad som fungerar och inte fungerar på ert kontor. Resultatet kan ni använda som underlag för förändring av kontoret.

De områden vi kollar på är produktivitet och kreativitet, samarbete, hälsa och välmående, ljud och ljus samt nuvarande arbetssätt. Vi vet att den fysiska miljön har stor betydelse för hur innovativa vi är på jobbet. Den fysiska miljön behöver stödja både samarbete och individuellt arbete för att ni ska vara produktiva. Att kontoret stödjer en arbetsmiljö där medarbetarna mår bra är också en förutsättning för en väl fungerande arbetsplats. Ljud, ljus, ventilation och ergonomi på verkar hur vi mår och hur vi presterar.  Ett bra kontor är anpassat efter hur just er organisation jobbar.

För att få svaren på hur er arbetsplats fungerar idag skickar vi en webbenkät till alla anställda på företaget och utifrån det får ni ett resultat -  ett Next Office Index.