TRÄFFA KINNARPS PÅ SETT SYD

KOM OCH PRATA FRAMTIDENS LÄRMILJÖER MED OSS! DU TRÄFFAR OSS PÅ SETT SYD PÅ MALMÖMÄSSAN 18-19 OKTOBER 2018. MONTER E:09.

I decennier har skolans pedagogik och didaktik utvecklats. I många fall har dock skolans fysiska utformning sett likadan ut som den alltid har gjort, men nu har det börjat röra på sig. Med bra miljö gör vi det lättare för elever att lära. Alla elever. Vi pratar om lärmiljöer. Vi pratar om Kinnarps Next Education® – en metod för att skapa rum för aktivt lärande.

Med Kinnarps Next Education får du en helhetslösning som tar tillvara på alla den kunskap som finns och skapar en unik lärmiljö.


Med över 75 års erfarenhet, designar och utvecklar vi ergonomiskt sunda och pedagogiskt starka miljöer med fokus både på lärarens och elevens välbefinnande. Smarta, stödjande, attraktiva lösningar gör det möjligt för alla att växa och nå sin fulla potential.