Pressrum

Förändrade arbetsmönster och hybridarbete ställer nya och ofta högre krav på kontoret. Det moderna kontoret måste vara en attraktiv plats där medarbetare trivs och mår bra, blir motiverade och har möjlighet att prestera på bästa sätt.

Nya arbetssätt ställer nya krav på arbetsplatsen

Upplev höjdpunkter från vår monter

Med temat Moving workplaces forward tar Kinnarps med värdeskapande inredningslösningar för framtidens kontor. Upplev det breda utbudet av möbler som presenteras på årets Stockholm Furniture Fair.