The Better Effect Index

The Better Effect Index är Kinnarpskoncernens eget hållbarhetsindex och marknadens första heltäckande verktyg för hållbara inredningsval.

SÅ FUNKAR THE BETTER EFFECT INDEX

Vi mäter produkten inom sex olika områden och ger ett betyg (1-3) inom varje

Vi började med att fråga våra kunder – arkitekter, inredare, upphandlare och användare – vad ni tyckte var viktigt för att kunna göra hållbara val. Med utgångspunkt i era och i FNs hållbarhetsmål har vi skapat ett index där vi bedömer och betygssätter våra produkter inom sex viktiga områden.

Slutresultatet ett totalbetyg

Högsta betyg inom varje område är 3 poäng. Betyget inom varje område är ett snitt av poängen på indikatorerna. Högsta möjliga totalbetyg när alla områden läggs samman är 3 poäng. Totalbetyget är ett snitt av poängen på områdena.

Detta mäter vi:

1. Råvaror & resurser

✓  Kännedom om råvarornas ursprung

✓  Kännedom om villkor i produktionskedjan

✓  Resursoptimering

2. Klimat

✓  Intransport

✓  Uttransport

✓  Leverantörer (fossilfri energi i tillverkning)

✓  Producenter (fossilfri energi i tillverkning)

✓  Andel material med låg klimatpåverkan

3. Rena material

✓  Uppfyllda nivåer för kemikalieinnehåll

✓  Uppfyllda nivåer för emissioner

✓  Bra materialval

4. Socialt ansvar

✓  Code of Conduct leverantörer

✓  Leverantörer som har riskbedömts

✓  Granskade leverantörer från riskländer

5. Återbruk

✓  Möjligt att laga/renovera

✓  Möjligt att återvinna material

✓  Gjord av återvunnet material

6. Ergonomi

✓  Möjliggör anpassning

✓  Möjliggör rörlighet

✓  Förbättrar ljudmiljön

Lär känna verktyget - The Better Effect Index i praktiken

Håll utkik efter hållbarhetsbetyget

På vissa produktsidor och produktlistor kommer du se denna symbol. Det betyder att produkten finns i The Better Effect Index och har ett hållbarhetsbetyg. Siffran och grafen indikerar hur produkten står sig på skalan 1-3.

✓  Visar det sammantagna hållbarhetsbetyget för produkten

✓  Skala från 1-3

Hitta betygsatta produkter

I våra produktlistor kan du via filtret "Hållbarhet" hitta de produkter som uppfyller just dina hållbarhetskrav.

 ✓ Filtreringsfunktion med upp till 20 olika val

Djupdyk i produkternas hållbarhet

På produktsidorna hittar du ett fördjupat verktyg, där du kan undersöka detaljerna i The Better Effect Index. Du kan ta del av produktens olika mätvärden och se hur den står sig ur olika hållbarhetsperspektiv. Du väljer själv hur mycket information du vill se med hjälp av de olika vyerna “Översikt”, “Detaljer” och “Betygsättningen”.

✓  Interaktiv modul på produktsidor

✓  Tre olika vyer med tre olika detaljnivåer

DÄRFÖR SKAPADE VI THE BETTER EFFECT INDEX

”The Better Effect Index är den konkreta tillämpningen av vårt hållbarhetsarbete inom de olika områdena. Det är ett webbaserat verktyg som underlättar för kunderna att göra hållbara val. Indexet vidgar begreppet hållbarhet och inkluderar även områden som klimat och återbruk, områden där det sällan ställs krav på i miljömärkningar. Med indexet vill vi göra det enklare att värdera produkternas hållbarhet på ett mer detaljerat sätt och inte bara enligt grundkraven. Sedan indexet lanserades 2017 har vi sett flera positiva effekter. Det har hjälpt våra kunder att se och värdera produkters hållbarhetsprestanda. Det stimulerar vårt eget hållbarhetsarbete och det driver den allmänna diskussionen om vilka krav som är relevanta att ställa.”

Johanna Ljunggren, Kinnarps Sustainability Manager

Vi står i frontlinjen för hållbar design

...och vi vill vara bäst på det

Med våra varumärken blir det enkelt att göra helhetslösningar med fokus på hållbarhet, funktion och estetik. Genom att mixa och matcha produkter från de olika kollektionerna kan du skapa unika miljöer som speglar kundens vision och värderingar. Samarbetet inom hållbarhetsfrågor är vår stora styrka. Vi sporrar varandra och delar med oss av våra kunskaper. Tillsammans kan vi ta ton och bilda opinion när vi tycker att det saknas bra lösningar i branschen. Våra trendrapporter sätter fingret på framtiden och inspirerar till innovativa lösningar. Våra produkter är utvecklade för att möta samhällsutvecklingen och är gjorda för att fungera under lång tid framöver. De många internationella designpriser som vi belönats med, är beviset på att vi lyckas.

 

Vill du veta mer om Kinnarps hållbarhetsarbete?

Gå till The Better Effect

FAQ

Vad är The Better Effect Index?

 The Better Effect Index är det första heltäckande verktyget för dig som vill göra hållbara inredningsval. Du finner det på våra produktsidor.

Varför skapade ni detta verktyg?

 En ny generation ställer nya krav på företagens hållbarhetsarbete. Man vill ha tydliga svar. Men när det handlar om hållbarhet blir det ofta väldigt komplicerat. Vi ville göra det enkelt att välja medvetet. Med hjälp av något så konkret som ett hållbarhetsbetyg sänker vi tröskeln för den som vill göra hållbara inredningsval.

Hur sätter ni betygen?

Baserat på 17 indikatorer inom 6 olika områden sätter vi betyg som tillsammans genererar ett Hållbarhetsbetyg på produkten. De olika mätpunkterna är framtagna utifrån uttalade behov från arkitekter, inredare, upphandlare och användare. Vi har även tagit med FNs hållbarhetsmål i beräkningen.

Hur många produkteR finns betygsatta?

I dagsläget finns ett tjugotal produkter från Kinnarps varumärken inlagda i systemet. Vi arbetar löpande med att lägga in nya produkter.

Går det att applicera på andra produkter?

Algoritmen går att applicera på alla produkter. Vi vet att The Better Effect Index tillgodoser ett eftertraktat behov hos våra kunder och har ambitionen att alla produkter ska ha hållbarhetsbetyg i framtiden.

Vill du veta mer om hur vi mäter och betygsätter

Kontakta oss