INREDNING OCH MÖBLER FÖR FRAMTIDENS VÅRD OCH OMSORG

Framtidens vård kommer att ställa nya krav på miljöerna. Vi kommer att leva längre, men när det väl är dags för ett vård- och omsorgsboende så kommer vi att vara i större behov av hjälp. Demenssjukdomar kan bli den nya folksjukdomen. Gruppen äldre blir också alltmer heterogen med fler utrikes födda – en förändring som även kommer att märkas på personalsidan. Mångfald och individfokus blir ledorden. Rätt utformad kan vård- och omsorgsmiljöerna ha stor betydelse för vårt välbefinnande. Vi på Kinnarps utvecklar helhetslösningar för inredning av vård- och omsorgsmiljöer med boende, personal och anhöriga i centrum.

FLEXIBLA VÅRD- OCH OMSORGSMÖBLER

Inom ramarna för Kinnarps Next Care® erbjuder vi inte bara möbler utan också en metod som gör det möjligt att skapa funktionella, vackra och framtidssäkrade inredningar för vård och omsorg. Våra individanpassade vård- och omsorgsmöbler bygger på flexibilitet och inkluderande design. Möblerna ska kunna användas av alla och enkelt kunna arrangeras om efter hand som behoven förändras. Matgrupper, sittgrupper, bord, soffor, fåtöljer och funktionsstolar tillverkas av hög kvalitet med fokus på ergonomi, hygien och hållbarhet. Vi vet att resultatet blir allra bäst när de hårda och de mjuka värdena får arbeta tillsammans, med individen i centrum.