Entrén

Entrén är det första intrycket av en vårdmiljö. Här gör inredningslösningen att alla känner sig välkomnade och inkluderade och speglar verksamhetens vision. Upplevelsen förstärks med till exempel lugn musik och doften av färska blommor eller kryddväxter. Entrémiljön är så mycket mer än bara en passage, det är en plats att vänta, mötas, arbeta eller fika på. En frizon som är nära och i anslutning till boendet. Miljön har en varm färgsättning, är enkel att förstå och visar tydligt hur man tar sig dit man vill. Inredningen är mjuk och inbjudande med platser både för avskildhet och gemenskap.

"En fysisk miljö som doftar gott, är estetiskt tilltalande och välkomnande signalerar att jag är värd att ha det fint omkring mig. Den kan också sänka blodtrycket och minska behovet av smärtlindring."

Gun Aremyr, Expert inom demensområden