Sällskapsrummet

Sällskapsrummet är en miljö där det finns stora möjligheter att skapa hemkänsla. Här bjuder vi in till samverkan, gemenskap och god livskvalitet. Inredningslösningen är flexibel och kan förändras under dagen och över tid. Här finns en tv-hörna och ett bord i matbordshöjd med fåtöljer för spel och samtal, här inkluderas enkelt en rullstol i gemenskapen. Naturligtvis kan man också delta passivt och på sina egna villkor, genom till exempel egna zoner som skapas med omfamnande fåtöljer och avskärmande, luftiga hyllor. Variationen är viktig för att inkludera alla och skapa känslan av att höra hemma. Samtidigt finns en röd tråd med möbler och färger som hör samman för att rummet inte ska upplevas som rörigt. Stora fönsterpartier släpper in dagsljus och ger vackra utblickar. Alla sinnen stimuleras.

”En vårdmiljö av bästa kvalitet kan aldrig skapas av en enskild person eller yrkesgrupp, utan kräver samverkan förankrat i ett medvetet ledarskap på alla nivåer för att skapa förutsättningar för utveckling.”

Helle Wijk, Professor i omvårdnad med inriktning mot vårdmiljö och vård av äldre