KINNARPS NEXT CARE®

EN METOD SOM VISAR VÄGEN TILL FRAMTIDENS VÅRDMILJÖER

Så funkar det           Därför skapade vi Kinnarps Next Care®

Hur skulle du vilja ha det om livet förändras?  Svaren är lika många som människorna som får frågan. Livskvalitet är i stor utsträckning kopplat till vår boendemiljö. Ännu viktigare blir det i situationer när vi behöver hjälp och stöd från andra och inte längre kan vistas i vår hemmiljö. Vi på Kinnarps vill skapa vårdmiljöer som har läkande egenskaper och som får människorna som vistas i dem att känna sig trygga och sedda. Därför har vi skapat Kinnarps Next Care®. En metod där vi tillsammans skapar framtidens vårdmiljöer – för individer som du och jag. Läkande rum för en ny generation.

MED KINNARPS NEXT CARE® FÅR DU EN INNOVATIV OCH FRAMTIDSSÄKRAD HELHETSLÖSNING

STIMULERANDE

En miljö som inspirerar, stimulerar och aktiverar alla som vistas i den.

HEMLIK

En hemlik miljö som är avlastande och som stöttar individen i vardagens aktiviteter.

Flexibel

En hållbar, flexibel och yteffektiv inredning som kan individanpassas efter många olika behov och som tar tillvara på vårdmiljöns alla ytor.

Trygg

En miljö som är trygg, lätt att förstå och hitta i. En miljö som underlättar jobbet och ger personalen mer tid över för brukarna.

Identitet

En miljö som stärker, särskiljer och markerar verksamhetens vision och varumärke.

SÅ FUNKAR DET – VÅRA 5 STEG TILL LÄKANDE RUM

1.
INSPIRATION & VISION

Hur kan vi skapa läkande rum? I samarbete med verksamhetens intressenter och beslutsfattare samt ansvariga arkitekter genomför vi föreläsningar och studiebesök för inspiration och reflektion. I detta första steg resonerar vi också kring verksamhetens vision och hur den kan speglas i inredningen. (Steg 1 och 2 kan du välja att beställa som en separat tjänst från oss.)

2.
WORKSHOP

Under en halv dags workshop presenterar vi vår kunskap och våra insikter kring vårdande inredningslösningar – insikter som bygger på erfarenhet, forskning och samarbeten. Vi berättar om hur inkluderande design och flexibla lösningar kan användas för att stötta både individen, personalen och de anhöriga. Vi utgår från Next Cares handbok med konkreta krav och praktiska lösningar och resonerar kring hur rätt lösning kan öka välbefinnandet, spara tid, förenkla arbetet och öka tryggheten. Hur kan till exempel några få centimeters höjdskillnad på en stolsits eller material i kontrasterande färger vara avgörande för en möbels funktion och användning? (Steg 1 och 2 kan du välja att beställa som en separat tjänst från oss.)

3.
KONKRETISERING

Hur kan verksamhetens vision omsättas i praktiken? Vilka förutsättningar, behov och önskemål har ni? Med utgångspunkt i det som framkom under workshopen tar vi, i samråd med er och alla inblandade i projektet, fram ett konkret inredningsförslag.

4.
IMPLEMENTERING

När vi levererar inredningen till er nya vårdmiljö sker det med våra egna miljövänliga transporter där vi skyddar möblerna med filtar istället för att använda engångsemballage. Möblerna bärs in och monteras av våra montörer. Din Kinnarpskontakt finns givetvis på plats för att säkerställa resultatet och försäkra sig om att alla förstår hur inredningen ska användas för att fungera optimalt.

5.
UPPFÖLJNING

Speglar den nya vårdmiljön verksamhetens vision? Stöttar, inspirerar, stimulerar och aktiverar inredningslösningen alla individer? Det är frågorna som vi diskuterar och utvärderar på de planerade uppföljningsmötena.

Vill du veta mer om hur vi kan förändra er vårdmiljö?

Kontakta oss

DÄRFÖR SKAPADE VI
KINNARPS NEXT CARE®

FRAMTIDENS VÅRDMILJÖER STÄLLER NYA KRAV. DET BEHÖVS TYDLIGA VISIONER, INSIKTER OCH KUNSKAP FÖR ATT MÖTA INDIVIDEN.

Samhället förändras fort. Vi blir allt fler. Vi blir allt äldre. Vi kommer från många olika länder och har helt olika erfarenheter. Framtidens utmaning för vård och omsorg blir att kunna möta alla individer utifrån deras behov, på ett rättvist och jämlikt sätt. 

Forskningen visar att den fysiska miljön faktiskt påverkar individens välbefinnande. Att vi får bo eller vistas på en plats där vi trivs och känner oss hemma, och som skapar de bästa förutsättningarna för ett rikt socialt liv och meningsfulla aktiviteter, är avgörande för vårt välmående. När inredningen utformas i samspel med våra sinnen skapas en plattform för vårdande rum som kan vara både lugnande och läkande.

Kinnarps Next Care är en metod för att skapa optimala vårdmiljöer med hänsyn till den enskilda verksamheten och med individen i centrum. Den bidrar till en grundläggande förståelse kring hur vårdmiljöer aktivt kan utformas för att stimulera läkandeprocessen samt att beskriva de krav man bör ställa på inredning i dessa miljöer. Med utgångspunkt i aktuell forskning – och i samarbete med vårdgivare, boende, anhöriga, arkitekter och formgivare – skapar vi inredningslösningar med fokus på flexibilitet och ergonomi som stöttar individen, personalen och de anhöriga i deras vardag.

NU VILL VI INREDA FRAMTIDENS VÅRDMILJÖER I SAMARBETE MED DIG

Tillsammans kan vi skapa miljöer där alla människor får uppleva respekt, trygghet och stimulans. Framtidens omsorgsmiljöer och äldreboenden är platser där individer får lov att känna sig hemma samtidigt som de får den assistans de behöver. Visst blir du nyfiken på hur bra er vårdmiljö skulle kunna bli, om den fick chansen?

Vill du veta mer om vad Kinnarps Next Care® kan ge er?

Kontakta oss