Dagrummet

Avdelningens dagrum kan ses som brukarens hemmiljö och ska signalera hemlikhet och tillhörighet. Rummet bör inredas flexibelt med platser för måltider, sällskap och vila med fokus på individens behov och välbefinnande. Matbord med tillhörande matstolar, sittgrupper med soffor och fåtöljer och funktionsstolar för behaglig vila. Du kan också välja att byta ut soffan och fåtöljen runt soffbordet mot ett lite högre bord med bara fåtöljer. Då får alla en egen plats och det är lätt att rulla in en rullstol i gemenskapen. Dagrummet kan vara uppdelat på flera mindre rum för olika funktioner, men allra vanligast är ett stort rum där man skapar rum i rummet med hjälp av textilier, skärmar eller förvaring. Möbleringen ska möta behovet av social samvaro och individuella aktiviteter med möjlighet till förflyttning mellan de olika platserna. Inred med bra och lättillgänglig förvaring för böcker, tidningar och spel intill möbler med skön sittkomfort. Det gör dagrummet till en populär samlingsplats.
Fokusord
 • Zonindelat
 • Rumsavskiljande möbleringar
 • Måltider
 • Sällskap
 • Vila
 • Samtal
 • Aktiviteter
 • Individanpassat
 • Stöttande för alla individer
 • Avlastande
 • Tidseffektivt
 • Tryggt
 • Hemlikt