Entrén

Entrén är ofta vårdmiljöns mest förbisedda rum – med stor potential till utveckling. Det första intrycket ska vara välkomnande, hemlikt och inspirerande. Här finns möjlighet att signalera verksamhetens vision, varumärke och identitet vilket skapar stolthet och trivsel bland de boende, anhöriga och personal och skapar en positiv bild i samband med nyrekrytering av hyresgäster och medarbetare. En inkluderande utformning och möblering med sittgrupper, allt från fåtöljer till soffor och funktionsstolar, ger en trygg och lugn väntan på färdtjänst och besök, men skapar också utrymme för informella möten. Rummet bör vara utformat och skyltat så att det är lätt att hitta vidare.
Fokusord

Identitetsstarkt
Hemlikt

  • Inbjudande,
  • Genomtänkt
  • Mötesplats
  • Väntrum
  • Sinnligt
  • Inkluderande