HUR KAN VI KOMBINERA HÅRDA OCH MJUKA VÄRDEN FÖR ATT SKAPA LÄKANDE RUM?

Kinnarps Next Care® bygger på dialog och prestigelösa samarbeten – vi samlade sex olika experter för ett inspirerande samtal om morgondagens vårdmiljöer.

FRAMTIDENS VÅRDMILJÖER SKAPAR VI TILLSAMMANS

Den fysiska miljön har en direkt inverkan på individens välbefinnande. När inredningen utformas i samspel med våra sinnen skapas en plattform för vårdande rum som kan vara både lugnande och läkande. Genom att identifiera verksamhetens aktiviteter och behov skapas förutsättningar för en optimal, inspirerande och inkluderande inredningslösning. I läkande rum arbetar de mjuka värdena och de hårda värdena tillsammans. Upplevelser i form av syn, känsel, hörsel, lukt och smak möter praktiska lösningar i form av rätt möbel på rätt plats. Möbler som är lätta att förstå och använda stöttar individen och ger stora samhällsvinster i form av till exempel färre fallskador och sparade ryggar.

Det kan handla om så enkla saker som att möblerna är lätta att flytta, hänga upp i samband med städning eller att de har avtagbara och tvättbara klädslar. Höj- och sänkbara bordsskivor, fällbara bord och staplingsbara stolar är andra lösningar som ger flexibilitet i vardagen. Inredningen blir en framtidssäkrad och långsiktigt god investering som kan förändras i takt med behoven.

Kinnarps Next Care® bygger på dialog och prestigelösa samarbeten – vi samlade sex olika experter för ett inspirerande samtal om morgondagens vårdmiljöer.

Lär känna personerna i samtalet