Lisa Wänström, ARKITEKT MSA SEMRÉN & MÅNSSON

Lisa Wänström är arkitekt specialiserad på vårdarkitektur med 15 års erfarenhet. Tillsammans med sina kollegor i Semrén & Månssons vårdstudio skapar hon vård- och omsorgsmiljöer som ger patienter och boende positiv distraktion.

Vad är evidensbaserad arkitektur?

Begreppet evidensbaserad arkitektur, eller evidensbaserad design, bygger på mätbar kunskap om arkitekturens betydelse för en god läkande miljö. Vi arbetar mycket med det som kallas ”positiv distraktion”. Forskningen visar att vårdmiljöer med vissa egenskaper kan bidra till minskad stress, oro och smärtupplevelse, vilket kan påskynda tillfrisknandet och minska behovet av smärtstillande medel. Positiv distraktion kan man bland annat skapa genom att erbjuda utblickar, gärna över naturen eller genom grönska i rummet. Det är också viktigt att erbjuda dagsljus eftersom det hjälper till att upprätthålla dygnsrytmen och en god sömn. God konst är ett annat bra exempel på positiv distraktion, men urvalet är viktigt – konsten får inte bidra till att väcka oro. 

Hur arbetar du för att skapa ”läkande rum”?

Jag arbetar mycket med just positiv distraktion. Goda, vackra och naturliga material som ger en känsla av välbefinnande är också viktiga. Rummen ska stimulera till rörelse, korridorer läggs så att man har en fin utsikt intill och trapporna utformas så att de blir vackra och behagliga att röra sig i.

Hur tycker du att vård- och omsorgsmiljöer ska möbleras?

Den här typen av miljöer är komplexa eftersom många tekniska krav, till exempel kring brandskydd och smittskydd, påverkar rummets utformning och möjlighet till möblering. Ju tidigare inredning och möbler kommer in i processen, desto bättre. Att efterhandsmöblera blir givetvis inte lika bra. Ibland tycker jag också att man väljer onödigt klumpiga möbler bara för att det är en vårdmiljö. Så behöver det inte vara. Det finns många stadiga, ergonomiska möbler i vacker och inkluderande design. Min erfarenhet är att entréer och korridorer ofta glöms bort. Här finns stora möjligheter att göra vårdmiljön mer inspirerande. Personalrummet är också väldigt viktigt. Här finns möjligheten att skapa en patientfri zon där man både kan varva ner och jobba administrativt. Man får heller inte glömma bort grönskan utanför boendet. Alltför ofta händer det att man kallar in en landskapsarkitekt att jobba med en tilldelad yta efter att allt är klart. Låt landskapsarkitekten vara med från början!

”Bra rumsmiljöer kan minska oro och smärta.”

LISA WÄNSTRÖM, ARKITEKT SEMRÉN & MÅNSSON

Lär känna personerna i samtalet