Skapa rum för livskvalitet

DET ÄR DAGS ATT STÄLLA RÄTT KRAV PÅ INREDNINGEN I VÅRDMILJÖER

Forskning och studier visar tydligt att den fysiska miljön påverkar människors välbefinnande och livskvalitet. Men når forskningen fram när nya särskilda boenden planeras? I moderna vårdmiljöer måste fokus ligga på individen och därför behöver inredningslösningen utformas efter varje verksamhets unika behov och förutsättningar. För att skapa hållbara och hälsofrämjande vårdmiljöer måste flera intressenters kunskap och erfarenhet tas i beaktning och rätt krav ställas på inredningen. Först då nås hälsoekonomiska effekter.

Med vår erfarenhet ser vi fyra tydliga faser som involverar projektets alla intressenter, alltid med utgångspunkt i den specifika verksamheten och med individen i centrum. För att hjälpa er som står inför planeringen av inredning till vårdmiljöer har vi utvecklat ett verktyg vi kallar Next Care®, läs mer om det här.

Vi på Kinnarps samarbetar kontinuerligt med ledande experter, forskare och personal inom vård och omsorg. Vi har intervjuat några av dem om vårdens fysiska miljöer, med fokus på särskilda boenden för äldre. Vi har även tittat närmare på tre specifika vårdmiljöer - en entré, en matplats och ett sällskapsrum. Kring dem har vi skapat inspirerande exempel på vad vi ser dom hälsofrämjande och hållbara inredningslösningar.

EXPERTERNA OM HÄLSOFRÄMJANDE VÅRDMILJÖER

Helle wijk

Professor i omvårdnad med inriktning mot vårdmiljö och vård av äldre

 

"Grunden bör alltid vara att formulera vad miljöns funktion och syfte är. Hälsa är en subjektiv upplevelse och innebär olika saker för olika människor. Att förstå målgruppen, att försöka lyssna på de boende och involvera och inkludera alla berörda är nödvändigt."

Läs hela intervjun med Helle och ta del av hennes tips

Till intervjun

Gun Aremyr

Expert inom demensområdet

 

"En fysisk miljö som doftar gott, är estetiskt tilltalande och välkomnande signalerar att jag är värd att ha det fint omkring mig. Den kan också sänka blodtrycket och minska behovet av smärtlindring."

Läs hela intervjun med Gun och ta del av hennes tips

Till intervjun

Annika Lückner

Projektledare Hammarö Kommun

 

"Inredningen är helt avgörande för upplevelsen av boendet, det är den som skapar känslan i miljön. Jag ser möbelföretagen mer som samarbetspartners än leverantörer, några som man kan ha en dialog med och utbyta kunskap och idéer."

Läs hela intervjun med Annika och ta del av hennes tips

Till intervjun

Läs mer om hur den fysiska miljön kan påverka livskvalitet på särskilda boenden – bläddra i vårt senaste magasin

 

Till magasinet

Inspireras av tre hälsofrämjande inredningslösningar

01_entrence.jpg

 

Entrén

Entrén är det första intrycket av en vårdmiljö. Här gör inredningslösningen att alla känner sig välkomnade och inkluderade och speglar verksamhetens vision.

Läs mer

01_diner.jpg

 

Matplatsen

Under måltiderna kan alla sinnen involveras. Här används estetik, dofter, taktila material och anpassad ljudnivå för att förstärka matron och smakupplevelsen..

Läs mer

01_social_room.jpg

 

Sällskapsrummet

Sällskapsrummet är en miljö där det finns stora möjligheter att skapa hemkänsla. Här bjuder vi in till samverkan, gemenskap och god livskvalitet.

Läs mer

Hur kan inredningen få en brukare att känna sig mer självständig?

Läs mer i vårt senaste magasin

Case:
Äldreboendet djupängen

Det befintliga äldreboendet var för litet, så Hammarö kommun beslutade att bygga ett nytt. Projekteringen av Djupängen blev en möjlighet att tänka igenom både funktion och estetik från grunden. Med stöd av Kinnarps koncept Next Care® har Djupängen fått en fysisk miljö som ökar de äldres livskvalitet, frigör mer tid till omvårdnad för personalen och gör att kommunen kan känna stolthet över investeringen.

Läs mer och se fler bilder från djupängen

Till caset

Vill du veta mer om Next Care® och hur vår vårdmiljöanalys kan utveckla er verksamhet?

Kontakta oss