Positiv distraktion

Forskningen visar att vårdmiljöer med vissa egenskaper kan bidra till minskad stress, oro och smärta, vilket kan påskynda tillfrisknandet och minska behovet av smärtstillande medel, genom så kallad ”positiv distraktion”. Positiv distraktion kan man bland annat skapa genom att erbjuda utblickar, gärna över naturen, alternativt genom grönska i rummet. God konst är ett annat bra exempel på positiv distraktion, men urvalet är viktigt – konsten får inte bidra till att väcka oro.

Relaterade produkter

Kurbits

Kurbits

Kurbits

Kurbits

Humlan

Humlan

Sture

Sture

Curt

Curt