Skapa rum i rummet

Att skapa rum i rummet är ett bra sätt att markera olika användningsområden och att utnyttja stora rum mer effektivt. Använd skärmväggar för mer flexibla lösningar alternativt gröna växter eller bokhyllor med genomsyn och förvaring på hjul.

Relaterade produkter

My

My

Scandiform
Space

Space

Kinnarps

51 Färger och material | 65 Varianter