Skapa rum i rummet

Att skapa rum i rummet är ett bra sätt att markera olika användningsområden och att utnyttja stora rum mer effektivt. Använd skärmväggar för mer flexibla lösningar alternativt gröna växter eller bokhyllor med genomsyn och förvaring på hjul.

Relaterade produkter

Julia hylla

Julia hylla

My

My

Scandiform