Elevförvaring

FLEXIBEL FÖRVARING FÖR KLASSRUM OCH LÄRMILJÖER. Vi har utvecklat flexibla förvaringsmöbler för skola med smarta lösningar för kablar och eluttag som gör det lätt att ladda surfplattor och datorer samtidigt som de rymmer både undervisningsmaterial och böcker.