System.String[]

Ändra förutsättningarna på arbetsplatsen

Ändra förutsättningarna på arbetsplatsen

Läs mer

En avskärmningsvägg är den perfekta inredningen för kontoret, men skärmväggar kan även användas i andra typer av miljö för att hindra insyn och minska ljudnivån. Dessa väggar är perfekta i det att de enkelt kan dela av stora ytor, utan att skapa helt isolerade kontor. De är även anpassningsbara och går lätt att flytta, vilket gör att du kan skapa temporära rum på ett kontor. Perfekt för ett modernt kontor som ställer höga krav på flexibilitet gällande arbetsytor.

Golvskärm för ökad koncentration

Kontor med mycket aktivitet kräver lösningar som ger personalen arbetsro i all rörelse. Kinnarps har golvskärmar som ger medarbetarna sitt eget utrymme i det moderna och öppna kontoret. Bordsskärmar monteras på själva skrivbordet, medan golvskärmar helt enkelt placeras på golvet. De är lätta att flytta runt, vilket gör att arbetsplatsen enkelt kan anpassas efter behov. Vi har även golvskärmar som kan bli arbetsbås, som skapar en mer avskild arbetsplats i det öppna kontorslandskapet.

I vissa situationer kan ett öppet kontorslandskap upplevas som störande och stressande, vilket gör att du kan tappa koncentrationen under viktiga arbetsmoment. En avskärmningsvägg eller golvskärm kan fungera bra som en rumsavdelare – vilket bidrar till att du kan arbeta ostört när du behöver det.

Flera varianter av golvskärmar

En vanlig skärmvägg på kontor är en så kallad golvskärm. Denna placeras på golvet och sträcker sig uppåt. Skärmväggarna finns i flera olika varianter. Det går även bra att placera golvskärmar intill varandra för att ytterligare skapa en ljuddämpande effekt.

Med flera golvskärmar fångar respektive skärm upp en del av ljudet som studsar i lokalen, vilket resulterar i att den totala volymen sänks på kontoret.

Det finns olika typer av ljuddämpning. Avskärmning är när skärmen har en ljuddämpande effekt och när den skärmar av från ljudkällan. Ljudabsorberande skärmväggar har ett tjockare ljudabsorberande material i sig som både avskärmar och är ljudabsorberande. Kinnarps golvskärmar finns i olika storlekar och olika typer av ben. Det finns även varianter p hjul och väggar som går att koppla ihop med varandra.

Självklart går det också att köpa till tillbehör till golvskärmarna. Det finns bland annat upphängare och krokar där du kan hänga av klädesplagg och väskor. Men även speglar och förvaringsfickor, så att du får mer arbetsyta på skrivbordet.

Tänk på detta när du köper golvskärm

En sak att bra ha i åtanke när det kommer till skärmväggar är att de inte tar bort allt ljud. Syftet med väggarna är att reducera talförståelsen mellan kollegor. Det är just specifikt det ljudet som påverkar vår koncentration och produktivitet mest – när vi förstår tal runtomkring oss. När ljudet dämpas så att vi fortfarande kan urskilja att någon pratar, men vi inte förstår vad de säger, blir produktiviteten inte alls lika påverkad.

Att placera golvskärmarna på rätt plats är en väldigt viktig aspekt. Om arbetsplatsen har höj- och sänkbara skrivbord kommer antagligen höjden på borden att justeras fram och tillbaka. Med golvskärmar så har skärmarna alltid samma höjd – vilket skapar ett helhetligt estetiskt uttryck. Vi har även bordsskärmar som anpassar sig efter höjden på skrivbordet då de fästs på baksidan av bordsskivan.