Svenska kyrkans lokaler är både en arbetsplats och en samlingsplats för många olika personer och kräver inredning som passar för det. Det är mycket olika aktiviteter som ryms under Svenska kyrkans tak, allt ifrån Gudstjänster, till undervisning, soppluncher, körövningar och konserter. För oss är det viktigt att inredning skapar rätt förutsättningar för alla olika aktiviteter och är flexibel.

SAMLINGSSALEN

Samlingssalen är församlingens hjärta, oavsett om det är i kyrkan eller försmalingshemmet. Här finns plats för större grupper och evenemang. Vår omfattande erfarenhet av att designa sammanträdesrum och auditorier ger oss insikt i hur man minimerar störningar och behåller fokus.

KONTOR OCH MÖTEN

Givetvis ska det finnas utrymme för anställda. Oavsett om det gäller skrivbordsjobb eller möten med kollegor. Vi skapar utrymmen som är både ergonomiskt riktiga och trevliga, för att koncentration och eftertanke.

PLATS FÖR AKTIVITET OCH SAMTAL

Alla olika aktiviteter som sker i kyrkan ställer olika krav på inredningen. I kyrkans miljö blir flexibilitet ett naturligt ledord. Här behövs matplatser vid luncher eller mottagningar och rum för kyrkans barntimmar och ungdomsaktiviteter. Det behövs även plats för samtal och ro. Med rätt inredning skapas en flexibelmiljö som stöder alla de olika aktiviteterna.