Kinnarps Classroom By

Kan den fysiska miljön påverka inlärning?

Det är vi på Kinnarps övertygade om. I en undersökning gjord av Demoskop säger 2/3 av pedagogerna att den fysiska miljön är avgörande eller mycket viktig för elevers prestation. Rapporten ”Clever Classrooms” av Peter Barrett visar att klassrumsdesign kan öka kunskapsutvecklingen hos elever med upp till 16 % på ett år. Den fysiska miljön kan underlätta för både elever och personal. En genomtänkt utformad lärmiljö verkar hälsofrämjande, prestationshöjande och arbetsbesparande.

Idéer för tre ideala klassrum

Genom forskning, kontakt med pedagoger och andra experter inom skolans värld samt egen erfarenhet vet vi att barn och unga lär sig på olika sätt. Några behöver lugn och ro medan andra måste få möjlighet till rörelse. I en inkluderande lärmiljö finns en variation av inredning som stöttar om man arbetar enskilt eller tillsammans. Eleverna väljer plats efter uppgiften, känner sig delaktiga och kan utvecklas utifrån egna förutsättningar. Genom att öka förståelsen för hur den fysiska miljön kan främja målen kan nya lärmiljöer byggas som stödjer pedagogernas arbete.

För att lära oss mer om hur den fysiska miljön kan påverka inlärningen kontaktade vi personer kunniga inom lärmiljöer. De fick rita upp sina ideala klassrum och motivera sitt val av inredning. Vi hoppas att detta kan inspirera till hur man genom olika typer av möblering kan stödja elever med olika behov och ge dem bästa möjliga chans att lära. Några perspektiv är återkommande som individanpassat, aktivt, helhet, trygghet, översikt och rörelse.

Ladda ner broschyr

Ladda ner broschyr

I vår broschyr SKAPA RUM FÖR LÄRANDE kan du läsa intervjuer med experter från skolans värld, bli inspirerad av deras skisser på sitt ideala klassrum och fundera på hur din skola kan använda den fysiska miljön som ett positivt pedagogiskt verktyg.

Läs broschyren