Kinnarps Classroom By

Elisabet Ingemarsson, rektor

Intervju: Ett klassrum för aktivt lärande

”Jag har ritat ett klassrum för åk F-6 som erbjuder fyra helt olika sätt att jobba på.”

Elisabet Ingemarsson, rektor Sjölunda skola F-6, Lidköping

 

Pedagogiken och tekniken förändras – men genom att inreda lärmiljöer som stöttar individen och de elever som ska arbeta i dem, skapas de allra bästa möjligheterna för ett aktivt lärande. Både nu och i framtiden. Det menar Elisabet Ingemarsson, rektor för nyskapande Sjölunda skola, en kommunal F-6 skola i Lidköping.

Elisabet och hennes medarbetare har förverkligat sin gemensamma vision om ett aktivitetsbaserat lärande och multimodalt arbete som tar sin utgångspunkt i individens möjligheter och behov. I klassrummet, får barnen möjlighet att utvecklas och välja olika platser för olika uppgifter.

ETT KLASSRUM FÖR AKTIVT LÄRANDE

– För mig är det grundläggande att klassrummet ska aktivera barnen och göra det möjligt för dem att välja mellan olika arbetsplatser. Jag har ritat ett klassrum som består av en större hemvist, kompletterat av två grupprum med projektbord respektive mjuk sittning. Klassrummet erbjuder fyra helt olika sätt att jobba på. Eleverna kan välja att jobba på golvet, som har klätts med en mjuk och skön matta som ramar in hela rummet och signalerar till barnen att här går det bra att slå sig ner.

I klassrummet finns också ett elevbord med stol som stöttar ett mer traditionellt arbetssätt. Det kompletteras av ett högt bord som gör det möjligt för eleverna att stå upp och arbeta – de kan också välja att sitta vid det höga bordet på en hög pall. Den fjärde parametern är mjuka sittningar i form av fåtöljer och soffor.

– De här fyra ytorna signalerar till barnen att det är okej att byta position och arbetssätt i dialog med sin lärare. Jag har också valt att frångå den klassiska katedern. Istället finns det en pulpet där läraren kan ställa sin dator och lägga sitt arbetsmaterial för att sedan kunna röra sig fritt i klassrummet.

Elisabet Ingemarsson har utgått från sin omfattande erfarenhet när hon har skapat sitt ideala klassrum.

– Jag har inte aktivt letat efter forskning som stöttar mina teorier, men jag har genom min beprövade erfarenhet sett hur barnen möter olika miljöer. I mitt arbete utgår jag också från Reggio Emilias filosofi om vikten av en god lärmiljö, vad lärmiljön signalerar till eleverna och hur de kan erövra lärmiljön. På Sjölunda upplever vi att vi på det här sättet har fått ett väldigt bra resultat, där eleverna har ett fint samspel med pedagogerna och miljön. Vi har sett, att när vi jobbar med aktivitetsbaserat lärande, får vi bra arbetsprocesser i rummet eftersom barnen hittar sitt eget sätt att lära. Om en elev ligger på golvet och läser en bok är det ju faktiskt inte positionen i sig som är det viktiga, utan den lärandeprocess som pågår. På det här sättet kan vi locka fram det bästa hos varje elev.

Så här blev resultatet.

FYSISK, SOCIAL OCH PEDAGOGISK MILJÖ I HARMONI

Historiskt har vi i skolsverige jobbat väldigt mycket kring bänk och bord – det har inte funnits så många arbetsytor för barnen att gå till. Med tanke på att en del barn har mycket rörelse i kroppen kan just den typen av miljö ibland bli ett problem. De behöver alternativ, menar Elisabet.

– Ibland får vi frågan av besökare som kommer till Sjölunda om inte barnen slåss om att sitta i fåtöljerna, men så är det inte. Eftersom det finns så många olika slags ytor att gå till så blir det aldrig konkurrens. En del barn lär sig också väldigt fort vad som passar just dem, valfriheten blir en väg till ökad självkännedom.

"Överblick och transparens är väldigt viktigt i mitt klassrum. Som pedagog vill jag att min blick ska kunna svepa över miljön och att jag ska ha god överblick och se vad som händer. Det är en trygghet också för barnen. Därför har mitt klassrum inga dolda eller gömda hörn och heller inga hyllor som är mer än en meter höga och kan hindra fri sikt. Min blick ska kunna möta barnens. Men det är viktigt att betona att mitt optimala klassrum präglas av ett starkt ledarskap från pedagogens sida. Det handlar inte om att barnen får hoppa runt precis hur de vill, utan de väljer plats och arbetssätt i dialog med sin pedagog. Det är pedagogens uppgift att lotsa barnen runt miljön genom sitt ledarskap. Samspelet mellan eleverna, pedagogen och miljön är nyckeln till en bra lärmiljö."

Elisabet Ingemarsson, rektor Sjölunda skola F-6, Lidköping

När Elisabet inreder sitt klassrum utgår hon från tillgänglighetsmodellen där hon lägger lika stor vikt vid den fysiska, den sociala och den pedagogiska miljön. De tre olika faktorerna samspelar i inredningen. I hemvisten gör kombinationen av olika bord, mattor och mjuka sittningar det enkelt för den enskilda eleven att välja den plats som passar uppgiften för stunden. Grupprummet med projektbord stöttar koncentrerat samarbete och grupprummet med mjuka sittningar blir ett rum som uppmuntrar till samtal och dialog.

– Att miljön också stöttar det sociala och ger både studiero och trygghet i relationerna med andra elever och pedagogen är jätteviktigt. När vi gör enkäter bland eleverna så kommer just studiero högt upp på deras önskelista och därför har jag ritat in flera akustiklösningar i form av dämpande möbler och mattor, säger Elisabet som har noterat att barn ofta söker sig till det mjuka när de känner in en miljö första gången.

– Vi har blivit väldigt duktiga på att värna om vuxnas kontorsmiljö, men tankarna om ergonomi har aldrig riktigt slagit igenom i barnens värld. Nu har vi börjat tala om miljön som den tredje pedagogen. Vi ser miljön som en viktig resurs i lärandet.

FLEXIBEL INREDNING OCH RÄTT FÄRGER

En viktig del av klassrummets utformning är att Elisabet valt att ha förvaring på hjul som enkelt kan förflyttas, på så sätt är rummet flexibelt. Beroende på hur elevgruppen ser ut, ålder och hur de arbetar så kan man snabbt förändra rummet.

– Vi har valt färger utifrån hur barn reagerar på färg och vilka signaler som färgerna ger. Det är viktigt att rummet inte upplevs som rörigt. Därför har vi valt enhetliga färger på rummen – vitt laminat och samma träslag rätt igenom som en lugn och neutral bas. Sedan flyttar vi in färgen i form av textilier och klädslar, till exempel blått och grönt. En lugn, stabil miljö med enhetliga färger ger bra signaler till eleverna, många barn kan reagera väldigt hårt om det blir för många sinnesintryck. För oss är det viktigt att alla barn får samma förutsättningar – att vi skapar en skola för alla elever.

5 tips!

1.

Ett aktivitetsbaserat klassrum gör det möjligt att möta den enskilda elevens behov och ta till vara varje individs fulla
potential.

2.

Fyra olika sätt att jobba på: sitta på golvet, sitta vid bord, stå upp vid bord eller mjuk sittning gör det enkelt för eleverna att välja den plats som passar för stunden.

3.

Flexibla inredningslösningar stöttar det pedagogiska behovet och underlättar användningen av ny teknik.

4.

Fokus på ergonomi: sittergonomi, akustik och en lugn, harmonisk design med dämpade kulörer.

5.

Det aktivitetsbaserade klassrummet bygger på ett starkt ledarskap där pedagogen har god överblick och kan lotsa eleverna genom aktiviteter och platser.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er att skapa aktiva lärmiljöer som stödjer elever och pedagoger?

Kontakta oss

Inköpslista till Elisabets klassrum

Xpect

Xpect

298 Färger och material | 36 Varianter

Vagabond duo

Vagabond duo

Invito

Invito

265 Färger och material

Monolite bord

Monolite bord

Plint

Plint