Vad är en lärmiljöanalys?

01_workplace-analysis-icon_pen.png

Lärande

Det som utförs i er organisation, och sättet ni gör det på.

01_workplace-analysis-icon_house.png

Miljö

Var ni väljer att undervisa (lokaler + teknik).

01_workplace-analysis-icon_brain.png

Analys

En process där ett komplext ämne delas upp i mindre bitar för att lättare kunna förstås.

En lärmiljöanalys är processen där skolans komplexa miljö delas upp i mindre delar, för att få en större förståelse av helheten.

Vi tittar närmare på LÄRANDE – det som utförs i er organisation och sättet ni gör det på, samt MILJÖ – där ni väljer att förlägga aktiviteterna. Det handlar med andra ord om att skapa förståelse för hur lärmiljön kan hjälpa elever och pedagoger i sin inlärning och undervisning, med större framgång. Vår metod för detta kallas KINNARPS NEXT EDUCATION®.

Varför ska man göra en lärmiljöanalys?

Elever och pedagoger utgör lärmiljöns själ och hjärta. De utför arbetet, de nyttjar lokalerna, och de ansvarar för båda. Det innebär att ju bättre du förstår eleverna, pedagogerna och aktiviteterna de utför, desto bättre kommer du att förstå vilken slags MILJÖ de behöver för att lära, och undervisa, med större framgång.

Det är när du får förståelse i hur verksamheten ser ut som du får kunskapen som är så viktig för förbättring.

Varför ska man göra en lärmiljöanalys?

01-Learning-space-analysis_two-icons_SE.png

Kinnarps lärmiljöanalys metod

03_workplace-analysis-icon_.png

Skapande av vision

TID
3-4 timmar

MÅL
Stödja beslutsfattare i att fastställa prioriteringar och vision för förändring.

03_workplace-analysis-icon_2.png

Workshops

TID
1–2 veckor

MÅL
Att involvera och hjälpa pedagoger, skolpersonal och elever att koppla sina aktiviteter till de miljöer som passar bäst för ändamålet.

03_workplace-analysis-icon_4.png

Kartläggning

TID
2–3 veckor

MÅL
Involvera alla medarbetare i insamlingen av information och preferenser när det gäller nyttjandet av skolmiljön och det bästa möjliga upplägget.

Sammanfattning av det som framkommit när det gäller olika behov och prioriteringar (typ av miljöer, storlek på dessa, typ av aktiviteter som elever och pedagoger har behov av). Även vilken nivå av fokuserat arbete som ska kunna utföras i dessa miljöer. Vi tillhandahåller också understödjande information avseende ergonomi, teknik och eventuella övriga behov.

Kinnarps Next Education®

Vill du ha vår hjälp i utformningen av er framtida skolmiljö? KINNARPS NEXT EDUCATION® är ett koncept och en metod för att skapa aktiva lärmiljöer. Genom en utförlig lärmiljöanalys, med workshops som involverar personal och elever, kartlägger vi den unika skolans behov.

Kontakta oss