Entré

I entrén har skolan chansen att göra ett gott intryck på elever, medarbetare och besökare – varje dag. Ett välkomnande intryck som sätter tonen för lärmiljön som helhet och skoldagen, och en konkret pusselbit i skolans viktiga varumärke. Men också en plats som bara den som hör till har fri passage, där okända ifrågasätts för trygghet och säkerhet.
Fokusord
 • Välkomnande startplats
  Information
  Trygg sluss
  Gemensam passagepunkt
  Inspirerande morgonpuff
  Varumärkesbyggande