Grupprum

För den lilla eller lite större gruppen, både elever och pedagoger, när det finns behov av att kunna arbeta tillsammans i avskildhet. Här finns teknik som bidrar till inlärningen. Ett rum som stänger ute omvärlden och stänger inne det som sker där. När minuter blir timmar ska ork och fokus finnas kvar, luften vara lätt och ljuset bra.
Fokusord
  • Avskild studiemiljö
  • Samtalsrum för flera
  • Kollegialt
  • Fokus
  • Teknik som stöttar
  • Samarbetsrum
  • Projektplats
  • Collaboration
  • Ergonomiskt riktiga platser
  • Bra ljus och ljudmiljö