Klassrum

Klassrummet är en plats för undervisning. En plats som ska stötta inlärningen. Under en dag utförs olika aktiviteter som leder till olika lärsituationer. Möbleringen ska fungera som den tredje pedagogen och vara flexibel för att kunna stötta elever och pedagoger i den aktivitet som för stunden utförs. Grupparbetet begär en typ av möblering medan den stilla fokusstunden kräver en annan. Klassrummet ska uppmuntra till rörelse för ett aktivt lärande och kan också växa ut i korridoren samt anslutande grupprum.
Fokusord
  • Flexibilitet
  • Olika zoner
  • Rum i rummet
  • Teknik
  • Individanpassat
  • Dynamiskt
  • Smart förvaring
  • Bra ljus och ljudmiljö
  • Ergonomiskt riktiga platser