Korridor

Kanalen där de stora förflyttningarna sker, mellan lektionssalar, matsal, rast och lektion. I många fall också scen för elever och ett förvaringsrum för deras saker. En plats som kan varieras och brytas upp, förädlas med oaser och rastställen för längre och kortare pauser, och varför inte bli en förlängning av klassrummet? Trygga hörn och alkover kan smitas in och bli hållpunkter för elevgrupper, extra studieplatser och pauspunkter. Teknisk utrustning kan stötta under dagen med information, scheman, eller varför inte pausunderhållning?
Fokusord
 • Alternativ studieplats
  Förlängning av klassrummet
  Mellanrum
  Socialt rum
  Rastutrymme
  Självstudier
  Transport