Kreationsrum/ Makerspace

I denna sal får abstrakta idéer konkret form, som fysiska objekt eller binära kopplingar. Här krävs säkerhetstänk, bra ljus, slitstarka ytor, en varierad miljö som ger plats både för långsamt tänkande och snabbt förverkligande. Eller snabbt tänkande och långsamt förverkligande. En och en eller i grupp, med verktyg eller tekniska hjälpmedel. Teknik som stöttar, instruerar, inspirerar. Ett rum för stora tankar och geniala mästerverk.
Fokusord
  • Lätt att förändra
  • För enskilt och grupparbete
  • Anpassat ljud och ljus
  • Lättstädat
  • Tåligt
  • Kunskapsdelning