Matsal

Ett rum för alla att ladda energi, både från mat, socialt umgänge och eluttaget. Här passerar hela skolan under en tid på dagen. Miljön ställer krav på bullernivåer och inredning som tål spill och fläckar. Olika delar av rummet kan få olika ljudnivåer. Rummet kan också fungera som studiemiljö, till exempel vid föreläsningar, presentationer och grupparbeten. För detta mer avancerad teknisk utrustning, till exempel bildskärmar och ljudanläggning, och stolar som passar för längre sittningar.
Fokusord
 • Hygieniskt
  Bra ljus och ljudmiljö
  Tyst utrymme
  Laddstation
  Avtorkbart
  Presentationsmiljö
  Samarbetsplats
  Teknik