Torg

Den gemensamma umgänges- och rekreationsytan där elever, pedagoger och rektor möts vid olika tider under dagen. En plats för avkoppling, spontana möten, informellt lärande och diskussioner. En varierande inredning i rummet som skapar flera olika miljöer i en, från den lilla till den större gruppens. Ljud, ljus, former och ytor kan varieras för att skapa visuella och taktila öar. Rum i rummet kan skapa plats för rekreation och reflektion, en gradäng kan bli en samlingsplats, gärna försedd med eluttag. För yngre åldersgrupper mer fokus på rumsutforskande lek.
Fokusord
 • Mötesplats
  Play & Fun
  Studieplatser
  Rast
  Socialisering
  Föränderligt
  Mixat
  Informellt lärande
  Dela kunskap
  Spontana diskussioner