KINNARPS NEXT EDUCATION®
ÄR EN METOD SOM GÖR DET LÄTT ATT SKAPA FRAMTIDENS LÄRMILJÖER

Så funkar det!      Därför skapade vi Next Education

I decennier har skolans pedagogik och didaktik utvecklats. I många fall har dock skolans fysiska utformning sett likadan ut som den alltid har gjort, men nu har det börjat röra på sig. Med bra miljö gör vi det lättare för elever att lära. Alla elever. Vi pratar om lärmiljöer. Vi pratar om Kinnarps Next Education® – en metod för att skapa rum för aktivt lärande.

MED KINNARPS NEXT EDUCATION FÅR DU EN HELHETSLÖSNING SOM TAR TILLVARA PÅ ALL DEN KUNSKAP SOM FINNS OCH SKAPAR EN UNIK LÄRMILJÖ:

En miljö som stödjer de aktiviteter som elever och pedagoger utför i skolan.

Bättre yteffektivitet och nyttjande av skolans alla lokaler.

En hållbar och flexibel inredning.

Ytor för spontana möten och möjlighet att dela kunskap även utanför klassrummet.

Ökat välmående hos elever och anställda som får röra sig mellan olika ergonomiskt riktiga miljöer.

Så funkar det - 5 enkla steg till er framtida lärmiljö:

1.
Inspiration & Vision

Hur ser er optimala lärmiljö ut i framtiden?

I processens första steg handlar det om inspiration och vision. För många är forskningsrönen kring fysisk miljö och inlärning nya, liksom kännedomen om hur även relativt små ytor kan utnyttjas smartare. Nya sorters möbler kan skapa flexibla miljöer som uppmuntrar kreativitet och hälsa.

Tillsammans med skolan och ansvariga arkitekter genomför vi föreläsningar, studiebesök och workshops med alla intressenter för att inspirera och analysera

2.
Kartläggning

Hur kan vi skapa trygga, yteffektiva, flexibla miljöer som håller länge? Hur gör vi plats både för avskildhet och samarbete, lugn och spring, samtidigt som vi bygger en miljö som skapar välmående både för kropp och själ?

I processens andra steg blir vi mer detaljerade. Vi tittar på ergonomi, ljus, ljud, aktiva och passiva ytor, åldersanpassat – ja, allt det som spelar roll för att alla som vistas i skolans miljö ska må så bra som möjligt. Till vår hjälp har vi praktiska och konkreta verktyg som gör det lätt att delta även för den utan vana att visualisera nya miljöer.

3.
Konkretisering

I detta steg går vi först igenom resultatet av analysen och förankrar att det stämmer överens med er vision och era mål. Sedan hamnar bollen hos oss på Kinnarps. Utifrån det arbete vi gjort tillsammans med alla inblandade i de första två stegen, ritar vi upp ett inredningsförslag utifrån alla de förutsättningar, behov och önskemål som framkommit.

4.
Implementering

Nu bygger vi upp er nya lärmiljö. Färg, textiler, armaturer, möbler – vi lastar våra blå bilar och paketerar så mycket som möjligt i våra återanvändningsbara filtar istället för engångsemballage. Allt lastas in, monteras och placeras. Så ska det förstås vara när det är en helhetslösning. Sen är det klart. Nu kan lärandet börja!

5.
Uppföljning

Hur har de nya lärmiljöerna stöttat er undervisning? Blev det som ni tänkt er? Det är frågor vi diskuterar och utvärderar på ett uppföljningsmöte. När vi gemensamt blickar tillbaka på processen och ser framåt på alla nya möjligheter, får både ni och vi chansen att lära och förstå mer om hur vi kan göra lärmiljöer ännu bättre i framtiden.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa till med er lärmiljö?

Kontakta oss

Därför skapade vi
Kinnarps Next Education®

Finns det något som är så omdiskuterat som skolan? Trots det, hur ofta hör du någon prata om skolans fysiska miljö?

Låt alla knoppar blomma

Skolans uppgift – att utbilda våra unga för en framtid i ständig förändring – är den viktigaste som finns. När skolan lyckas ta till vara elevernas nyfikenhet och intresse läggs grunden för oändliga möjligheter.

Kinnarps Next Education är en filosofi och metod som handlar om att ta tillvara på alla de möjligheter som finns för att ge våra unga bästa möjliga färdigheter att klara av vad vi bara kan gissa.

Idag vet vi att den fysiska miljön har stor betydelse för inlärningen. Med bra kroppsställning, ljus, ljud och ventilation och en miljö som låter dig variera din arbetsplats för att passa dina behov just för stunden, blir det lättare att behålla koncentrationen och du slipper värk och skador. Med rätt möbler och utrustning förstärks lärandet i både formella och informella lärmiljöer.

Bra lärmiljö stärker helt enkelt barnens utveckling och gör dem bättre förberedda för sitt framtida liv. Borde det inte vara vår skyldighet att så långt vi kan ge dem de miljöerna?

Det tycker vi på Kinnarps

Därför gör vi vad vi kan för att bidra till det. Utifrån den forskning som finns jobbar vi ständigt för att hitta nya former, material och koncept som skapar ergonomiska, vackra och flexibla miljöer för lärande. Sedan arbetar vi tillsammans med skolor fram lärmiljöer som stöttar elever och pedagoger i deras inlärning och utveckling.

Nu vill vi inreda framtidens skola med dig

Tillsammans har vi förmågan att skapa en miljö där alla elever får chans att blomma. Så nu undrar vi: är du nyfiken på hur just din bästa lärmiljö skulle kunna se ut?

Nyfiken på vad Next Education skulle kunna innebära för dig?

Kontakta oss