Framtidens pedagogiska rum

Vi är många som tycker och tänker om skolan. Därför har vi skapat unika möten mellan elever, rektorer, arkitekter, lärare, fysioterapeut, produktutvecklare och designers. Välkommen till samtal om framtidens lärmiljöer.

Lär känna personerna i samtalen

Framtidens pedagogiska rum

I diskussioner och forskning om kontorsmiljöer pratar man ofta om hur miljön runt omkring oss påverkar hur vi mår och presterar. Samma sak gäller såklart även det pedagogiska rummet och vi vill ge våra barn och ungdomar den bästa förutsättningen för att lära, utvecklas och växa. Därför är det viktigt att vi diskuterar de olika pedagogiska miljöer som finns i skolan idag och vilka vi skulle vilja se mer av i framtiden.

Varje gång eleverna kliver in i ett rum i skolan påverkas de av rummets utformning, inredning och dekoration. Hur det pedagogiska rummet ser ut påverkar deras uppfattning om vad som förväntas av dem – vad de ska göra och hur de ska göra. Hur vi inreder och utformar de pedagogiska miljöerna på våra skolor blir därför extra viktigt. Möblerna ska stötta pedagogiken, möjliggöra ett aktivt lärande och göra det enkelt att förändra rummet utifrån arbetsuppgifter och behov.

Vi samlade elever, rektorer, arkitekter, lärare, fysioterapeuter, produktutvecklare och designers för att diskutera hur de ser på framtidens skola. Det är i mötet mellan olika uppfattningar, erfarenheter och kunskapsområden som vi tror att framtidens pedagogiska rum kan hittas. Utifrån vår egen erfarenhet, den forskning kring lärmiljöer som finns idag och den nyfikenhet och entusiasm som finns hos de som är verksamma inom skolvärlden, kan vi skapa lärmiljöer som klarar kraven för framtidens skola.