Anders Larsson, Next Education concept manager, Kinnarps

Anders Larsson har ända sedan han kom till Kinnarps 2012 haft skolmiljön i fokus. Idag är han konceptansvarig för Next Education. Förklaringen till det är ett genuint intresse för skolan och vad den står för – ”eleverna som går där är vår framtid”, säger han. Bra lärmiljöer skapar de som vågar utmana helheten och skruva på pedagogiken tillsammans med den fysiska miljön, enligt Anders, en insikt som stärktes ytterligare i samtalet kring lärmiljö.

"Monica är så grymt engagerad i sina frågor, digitaliseringen i klassrummet. Hon formulerade sig väldigt bra bland annat om att vi går i skolan för att lära oss klara av livet efter skolan, och för att göra det måste man kunna ta del av tekniken"

Anders Larsson om sitt samtal med Monica Smedbäck Cardozo, förstelärare inom digitalisering i Solna Stad.

LÄR KÄNNA DE ANDRA PERSONERNA