Monica Smedbäck Cardozo, förstelärare Solna Stad

Uppväxten i Venezuela är en viktig del av den Monica Smedbäck Cardozo som idag är förstelärare i digitalisering i Solna kommun norr om Stockholm. Att hon själv kan gå runt, stå och sitta omväxlande under skoldagen, medan hennes elever förväntas sitta stilla på samma hårda stol dag ut och dag in och ändå lära sig någonting, tycker hon är fruktansvärt.

"Istället för att ge dem bästa förutsättningar, ger vi dem de sämsta. Därför har jag tänkt mycket på hur jag vill ha det i mitt klassrum – det är tankar som har konkretiserats nu i samtalet med Anders"

Monica Smedbäck Cardozo om samtalet med Kinnarps konceptansvarige för Next Education, Anders Larsson

LÄR KÄNNA DE ANDRA PERSONERNA