JENNY OHLIS, FÖRSTELÄRARE VISTASKOLAN & ULRIKA MYHR, FYSIOTERAPEUT

Det lärde vi oss av samtalet:

Se fler samtal om framtida lärmiljöer