Jenny Ohlis, Förstelärare Vistaskolan

Jenny Ohlis är förstelärare på Vistaskolan i Huddinge och dessutom en av grundarna till Skolpeppen, ett projekt som syftar till att inspirera till mer kreativitet bland elever, lärare och föräldrar. Hon drar nytta av den fysiska miljön på alla tänkbara sätt i sitt dagliga arbete, till exempel genom att betona platsers funktion, för lyssnande, arbete och så vidare. I skolan har de också några modernt utrustade klassrum på försök, där bland annat heltäckningsmattan visat sig bli en favorit.

"Från samtalet med Ulrika tar jag med mig att det finns så tydliga och konkreta gränser – när du är sju år ska du kunna göra det här och det här. Jag är gammal danslärare och har alltid haft rörelse med i min undervisning, men detta var nytt för mig"

Jenny Ohlis efter samtalet med fysioterapeuten Ulrika Myhr

LÄR KÄNNA DE ANDRA PERSONERNA