AXEL WENNER, MELLANSTADIEELEV & AGNESE BLAUBARDE, INREDNINGSARKITEKT

Det lärde vi oss av samtalet: