Agnese Blaubarde, Inredningsarkitekt

Grundaren till det arkitektkontor inredningsarkitekten Agnese Blaubarde jobbar på – Gunnar Cedervall – startade sin karriär som skolarkitekt på 1950-talet. Och Agnese och kollegerna har fortsatt att rita skolmiljöer, både skolor från grunden inklusive allt och delar av dem, som inredningen. Det är ett jobb som handlar om balans – att få funktion, estetik, regelverk och budget att mötas.

"2014 inredde vi en skola som hade arrangerat en tävling mellan eleverna där de hade fått rita sin nya miljö. Två tjejer vann och vi fick i uppdrag att skapa hela inredningen utifrån deras skisser. Det är precis samma sak med Axel – han skulle kunna driva ett sånt projekt. Det är ju det han säger, eleverna måste få ge sina inspel"

Agnese Blaubarde om samtalet med tolvårige Axel Wenner

LÄR KÄNNA DE ANDRA PERSONERNA