Magnus Blixt, Verksamhetsutvecklare skola och f.d. rektor Glömstaskolan

Med ett engagemang för skolan som går långt utanför det egna klassrummets väggar har Magnus Blixt under 20 år utmanat, debatterat, kommunicerat och visat på alla de möjligheter som finns för att anpassa skolan efter dagens behov. Till exempel handlar det om att utnyttja potentialen i den fysiska miljön, som tydligt påverkar inlärningens möjligheter – ”hur vi möblerar skolrummet avgör vad vi kan göra” säger Magnus bland annat i sitt samtal med Jenny Hörberg, International Product Manager Kinnarps.

"Det var väldigt kul att prata med Jenny, hon är en person som ställer de frågor vi som skolledare borde ställa oss själva. Det gör att jag hittar nya vinklar, eller hittar tillbaka till tankar jag haft tidigare. Vi behöver prata mer"

Magnus Blixt efter sitt samtal med Jenny Hörberg, sortiment- och produktutvecklare på Kinnarps

LÄR KÄNNA DE ANDRA PERSONERNA