CHRISTER HOLGER, SKOLGRUNDARE & RIKARD GARTMYR, SENIOR DESIGNER

Det lärde vi oss av samtalet:

Se fler samtal om framtida lärmiljöer