Rikard Gartmyr, Senior designer

Designern Rikard Gartmyr insåg hur eftersatt skolans miljö är när designbyrån han arbetar på - Wolfgang Strategic Design - fått i uppdrag att skapa en ny inredning och identitet för en skola. Från att ha varit en av de viktigaste faktorerna i skolan, har miljön idag hamnat i skymundan för andra frågor, trots att miljön är en del av lösningen på just dessa frågor. Sedan dess har han jobbat mycket med skolmiljö och lärt sig massor längs vägen.

"Det är mötena och samtalen med människor från olika delar av samhället och med olika synsätt som är grunden för allt. Det är samtalet som leder till någonting, som lägger grunden för att vi ska kunna förändra världen"

Rikard Gartmyr efter att ha suttit ned tillsammans med skolgrundaren och verksamhetschefen Christer Holger

LÄR KÄNNA DE ANDRA PERSONERNA